تبلیغات
110 - نمونه سوالات فصل 1 فیزیک2

110

سه شنبه 20 مهر 1389

نمونه سوالات فصل 1 فیزیک2

نویسنده: علی طولابی   طبقه بندی: درسی، 

1- کاربردهای فیزیک در چه زمینه هایی است؟

تمامی رفتارهای اطراف ما نشانه هایی از فیزیک است.

مابا بررسی علل و عوامل رخدادهای اطرافمان علم فیزیک را به وجود آورده ایم در حقیقت فیزیک پاسخ به این سوال ماست:   " چرا چنین شده؟"

فیزیک کاربردهای گسترده ای دارد از جمله در پزشکی, رایانه,صنایع دفاع, آزمایشگاههای تحقیقاتی, هواشناسی,متالوژی, ژئو فیزیک, مخابرات,حفاظت از محیط زیستع صنایع غذایی, استخراج نفت و معادن , هوا_ فضا و در ساختن زندگی بهتر برای جامعه بشری

2-یکا واحد اندازه گیری را تعریف کنید؟

یکا مقیاسی است جهت اندازه گیری کمیت ها و بدین معناست که کمیت مورد نظر چند برابر کمیتی است از همان جنس که به عنوان مقیاس انتخاب شده است   مثال: یکای اندازه گیری طول   میتواند   متر, کیلومتر, سانتی متر, نانو متر,,,,, باشد.

3-منظور از یکای SI چیست؟

دانشمندان برای آنکه رقمهای حاصل از اندازه گیریهای مختلف یک کمیت با هم مقایسه پذیر باشد در سطح بین المللی توافق کردند که برای هر کمیت یکای معینی را تعریف کنند این یکا باید در شرایط فیزیکی متفاوت بدون تغییر و همیشه در دسترس باشد .  "مجموعه یکاهای مورد توافق بین المللی را به اختصار SI   نامیدند".

4-یکای اصلی چیست؟ کمیت اصلی چیست؟

آن دسته از کمیتهایی که یکاهای آنها به طور مستقل تعریف شده اند کمیت اصلی و یکاهای آنها را یکای اصلی مینامند

مانند:                              طول------کمیت اصلی            متر ---------یکای اصلی

5- یکاهای فرعی را تعریف کنید؟ کمیتهای فرعی چیستند؟

کمیتهایی که برای تعریف آنها به کمیتهای اصلی نیاز داریم و مستقل نیستند کمیت فرعی  و یکاهای آنها را یکای فرعی مینامند.

مانند:                    سرعت----------کمیت فرعی (وابسته به طول و زمان)

                           متر بر ثانیه-----یکای فرعی

6-یکای جرم چه نام دارد؟

یکای جرم در SI کیلوگرم نام دارد و نماد آن Kg است نمونه اصلی این یکا استوانه ای از جنس آلیاژ پلاتین و ایریدیوم است که در موزه سور فرانسه نگهداری میشود. و جرم آن یک کیلو گرم است.

7-یکای طول چه نام دارد؟

یکای طول در SI  متر نام دارد و آنرا با نماد m  نشان میدهند نمونه آن میله ای از جنس آلیاژ پلاتین و ایریدیم است با دو علامت روی آن که فاصله میان این دو علامت در صفر سلسیوس برابر یک متر است.

8-چرا نمونه های یکا را در شرایط خاصی  (صفر سلسیوس) نگهداری میکنند؟

زیرا در دماهای بالا طول نمونه زیاد میشود و در دمای پایین طول میله کم میشود پس نمونه را همواره در صفر سلسیوس نگه میدارند تا طول آن تغییر نکند.

9-یکای زمان چه نام دارد؟

یکای زمان ثانیه است که آنرا با نماد s  نشان میدهند بر طبق یک تعریف قدیمی یک ثانیه برابر است با      86400   /  1     یک شبانه روز.

ولی امروزه بر اساس سرعت نور زمانها را اندازه گیری میکنند زیرا تعریف بالا با خطای بسیاری همراه بود.

10-نماد گذاری علمی چیست؟

در نماد گذاری علمی اعداد را بر حسب حاصل ضرب عددی بین 1 تا 10 و توان صحیحی از 10 مینویسند.

مثال:                                                    800400      =    105 × 8.004     

                         عدد  صحیح                         نماد  علمی

نكته :   ممیز را با ید انقدر جابجا كنیم كه عدد بین  یك تا ده قرار بگیرد ............     هر گاه در تبدیل اعداد به نماد علمی  مجبور شدیم كه ممیز را به عقب( سمت چپ) ببریم  توان ده را مثبت و به همان اندازه اعدادی كه عقب برده ایم خواهیم نوشت........     اما اگر  ممیز را به جلو( سمت راست) حركت دادیم  باید توان ده را منفی و به اندازه اعدادی كه جلو برده ایم بنویسیم

   11-گزارش کار باید حاوی چه نکاتی باشد؟

-هدف از انجام آزمایش

-نام آزمایشگران

-زمان و محل انجام آزمایش

- وسیله های آزمایش

- شرح روش کار

-یادداشت عددهای حاصل از اندازه گیریها

-رسم نمودار

- علل و عوامل ایجاد کننده خطا در اندازه گیریها

- نتیجه گیری

- نکات ضروری

12- چگونه جرم را توسط یک ترازوی دو کفه ای اندازه بگیریم ؟

اول-تنظیم کردن صفر ترازو

دوم- جسم را در یک کفه قرار داده و در کفه دیگر آنقدر وزنه میگذاریم تا ترازو به تعادل برسد.

سوم- جرم مجموع وزنه ها را حساب کرده که با جرم جسم برابر است.

13-دقت اندازه گیری چیست؟

کمترین مقداری که یک وسیله میتواند اندازه بگیرد را دقت اندازه گیری مینامند.

مثال.: دقت اندازه گیری یک خط کش معمولی در حدود یک میلی متر است.

14- کمیت نردهای ( اسکالر) را تعریف کنید؟

کمیتهایی که جهت ندارند و فقط با اندازه و عدد نمایش داده میشوند مانند: جرم, حجم, مساحت, طول, مسافت کمیتهای نردهای یا اسکالر مینامند.

15-کمیت برداری را تعریف کنید؟

کمیتهایی که علاوه بر اندازه دارای جهت نیز هستند مانند سرعت , جابجایی, شتاب کمیتهای  برداری نامیده میشوند

16-جابجایی چیست؟   جابجایی یک جسم پاره خط جهت داری (بردار) است که ابتدای آن مکان آغازین حرکت و انتهای آن مکان پایانی جسم و طول آن تغییر مکان جسم را نشان میدهد

17-تفاوت میان جابجایی و مسافت طی شده را بیان کنید؟

جابجایی یک کمیت بر داری است ولی مسافت طی شده یک کمیت نرده ای است . فرض کنید شخصی از خانه به مدرسه و سپس بازار برودو سر انجام به خانه بر گردد در این حالت جابجایی فرد صفر است ولی مسافت طی شده حاصل جمع تمام راه هایی است که پیموده است.

18- در چه حالتی جابجایی ها را میتوان مساوی دانست؟

اگر بر دارهای جابجایی هم اندازه و هم جهت باشند میتوانیم آنها را برابر بدانیم

19- جرم یک سنجاق ته گرد را چگونه میتوان به وسیله ترازوی آشپزخانه اندازه گرفت؟      تعداد مشخصی سنجاق را در ترازو قرار داده و جرم آنها را یادداشت میکنیم سپس این جرم را بر تعداد سنجاقها تقسیم کرده تا جرم یک سنجاق را بدست بیاوریم

20- ارتفاع یک برج را چگونه میتوانید اندازه بگیرید؟

در روشنایی روز هنگامی که نور به طور مایل به ساختمان میتابد میتوانیم  با استفاده از سایه تشکیل شده روی زمین ارتفاع ساختمان را اندازه بگیریم به این صورت که تیرک عمودی را به طول مشخص طوری در کنار ساختمان قرار میدهیم که سایه حاصل از تیرک و ساختمان روی هم بیافتد مطابق شکل AB طول ساختمان .و MN طول تیرک  و OB    طول كلی سایه تا ساختمان و O M طول سایه تا تیرك میباشد از تشابه دو مثلث AOB   و  مثلث  NOM  میتوانیم بنویسیم :  

          و براحتی با داشتن طول تیرك و طولهای سایه مقدار ارتفاع ساختمان AB    را بدست اوریم

"""کمی ریاضیات"""

جمع برداری خاصیت جابجایی دارد  یعنی       a+b  = b+a

 

تفریق برداری خاصیت جابجایی ندارد  یعنی          a – b ≠ b - a       

 

روشهای جمع برداری از لحاظ رسم بردارها

الف) روش مثلثی

     در این روش بردارها را با حفظ اندازه و جهت به صورت دنباله وار ( ابتدای بعدی روی انتهای قبلی) رسم میکنیم و بردار بر آیند برداری است که ابتدای آن روی ابتدای اولین بردار و انتهای آن روی انتهای آخرین بردار است.

ب) روش متوازی الاضلاع:

    در این روش ابتدای تمام بردار ها را از یک نقطه رسم میکنیم البته با حفظ اندازه و جهت.

سپس دو به دو بردارها را به شکل متوازی الاضلاع در آورده و قطری از متوازی الاضلاع که ابتدای آن روی ابتدای بردارها میباشد همان بر دار بر آیند است.

نكته : قطر دیگر این متوازی الاضلاع همواره مقدار تفاضل دو بردار را نشان میدهد  به شكل دقت كنید:

   فرمولهای جمع  برداری:

 الف) اگر بردارها هم جهت و هم راستا باشند

C = a+b

ب) اگر بردارها بر هم عمود باشند

C =a 2+b2

ج) اگر زاویه بین بردارها  بین صفر تا 90 و یا بین 90 تا 180 درجه  باشد

C=a2+b2+ 2ab cos θ

 

 فصل دوم

 در این فصل به  برسی انواع حركتها و نمودارهای انها می پردازیم

دو نوع حركت داریم( البته بیشتر از دو نوع است اما در سطح این كتاب فقط به همین دو نمونه  اكتفا میكنیم)

1- حركت بر روی خط راست  با سرعت ثابت  ( حركت یكنواخت)

2- حركت بر روی خط راست با سرعت متغیر ( حركت شتابدار)

در این فصل با مفاهیمی چون   بردار مكان* بردار جابجایی *  سرعت متوسط   و سرعت لحظه ای *   نمودار مكان-زمان  *   نمودار سرعت_ زمان  *  شتاب متوسط و شتاب لحظه ای  **  نمودار شتاب-زمان  *  سقوط ازاد اجسام     اشنا خواهیم شد

همه شما در درس ریاضی با بردار مكان اشنا شده اید

  طبق تعریف بردار مكان برداری است كه محل  در هر لحظه محل جسم را نسبت به مبدا  مشخص میكند  ابتدای این بردار در مبدا مختصات( مبدا مكان)  و انتهای آن مكان جسم را نشان میدهد و انرا با حرف    r       مشخص میكنند

به نمودار زیر توجه كنید بردارهای مكان را مشاهده خواهید كرد

 طول هر كدام از این بردارها برابر است با

r1 = x21 + y21        و        r2 = x22 + y22      

 

 

  بردار جابجایی  ::: برداری است كه كوتاهترین مسافت را میان دو متحرك مشخص میكند و ابتدای ان  در مكان اولیه و انتهای ان در مكان ثانویه جسم قرار دارد

در شكل بردار جابجایی را مشاهده میكنید  و مقدار آن برابر است با

r2 –  r1   =  Δr

دقت كنید كه در معادله بالا تفریق برداری است نه عددی

   سوال- در حركت بر روی خط راست بردارهای جابجایی در بازه های زمانی متفاوت از نظر راستا و سو چگونه هستند؟   در حركت بر روی خط راست همه بردارهای جابجایی در یك راستا هستند ( موازی همدیگرند) اما ممكن است هم سو( همجهت) و یا در خلاف جهت یكدیگر باشند

سوال- سرعت چیست؟

سرعت بیان میكند كه در یك زمان مشخص متحرك چه مقدار جابجایی داشته است. در حقیقت اهنگ   جابجایی نسبت به زمان را سرعت میگوییم

زمان سپری شده / مقدار تغییر مكان = سرعت متوسط                 V= Δx /Δt     

پس برای محاسبه سرعت   اندازه جابجایی و   زمان  سپری شده   را نیاز داریم

نمودار مكان_ زمان  :  

این نمودار  از دو محور زمان  و مكان  ایجاد شده است كه   هر نقطه از این نمودار  مكان جسم  و زمانی را كه جسم در این مكان قرار داشته است را مشخص میكند محور افقی زمان را نشان میدهد و محور عمودی مكان را مشخص میكند

سوال- چگونه از روی نمودار مكان _ زمان  میتوانیم سرعت متحرك را محاسبه كنیم؟

با توجه به شیب نمودار و زاویه ای كه نمودار با محور افقی میسازد براحتی میتوانیم  سرعت را در همان نقطه  یا در یه بازه زمانی مشخص محاسبه كنیم  شیب نمودار همان      V= Δx /Δt   است  و شیب را نیز میتوانیم برابر   V = tan α     نیز بدانیم  این زاویه ای است كه خط مماس بر هر نقطه نمودار با محور افق میسازد

نكته  :   هر قدر  شیب  یك نمودار بیشتر باشد یعنی  سرعت متحرك بیشتر میباشد و نمودار زاویه بزرگتری را با خط افقی میسازد

  سوال در كدام نمودار  سرعت متحرك بیشتر میباشد؟

در هر نقطه از نمودار یك خط افقی رسم میكنیم و زاویه ای كه نمودار با  خط افقی میسازد را مشخص میكنیم هر نموداری كه زاویه بزرگتری با افق بسازد یعنی شیب بیشتری دارد و سرعت بیشتری نیز خواهد داشت به شكل دقت كنید:

 انواع نمودار های مكان- زمان :

نمودار اول-

این نمودار به صورت یك خط افقی رسم میشود و نشان دهنده ان است كه متحرك در بازه های زمانی مختلف ، تغییر مكان نداشته است یعنی در جای خود ساكن مانده است در این نمودار شیب و زاویه ای كه نمودار با افق میسازد صفر است پس  سرعت نیز صفر خواهد شد

 نمودار دوم-

این نمودار به صورت یك خط راست مورب رسم میشود و نشان دهنده ان است كه با گذشت زمان ، متحرك تغییر مكان داده اما در بازه های زمانی مساوی تغییر مكان  متحرك نیز با هم برابر میباشد  شیب و زاویه با افق  این نمودار در تمامی نقاط  یكسان و ثابت است پس نشان دهنده اینست كه سرعت در تمامی لحظات ثابت بوده و حركت یكنواخت میباشد

نمودار سوم-

در این نمودار كه به شكل منحنی یا سهمی رسم میشود متحرك در زمانهای مختلف تغییر مكان میدهد اما در بازه های برابر مقدار جابجایی متحرك متفاوت است  شیب و زاویه با افق این نمودار در هر نقطه با نقاط دیگر متفاوت خواهد بود و میگوییم متحرك با سرعت متغیر در حركت میباشد یعنی حركت ان شتابدار است

نكته:  اگر در نمودار شیب منفی شد ( یعنی زاویه ای كه با افق میسازد زیر خط افقی قرار گرفت) به این معنی است كه سرعت متحرك منفی است و متحرك در خلاف جهت در حال حركت میباشد

نكته:  سرعت متوسط بین دو نقطه از نمودار مكان-زمان  همواره برابر شیب خطی است كه آن دو نقطه را به هم متصل میكند

سوال- چگونه علامت سرعت و بزرگی انرا از روی نمودار تشخیص بدهیم؟

در هر نقطه از نمودار خطی مماس بر نمودار رسم میكنیم و خطی نیز موازی افق در ان نقطه میكشیم كوچكترین زاویه ای كه این دوخط در سمت راست میسازند را  α  مینامیم اگر α بالای خط افق قرار گرفته بود یعنی سرعت مثبت است ( شیب مثبت است) اگر زیر خط افقی قرار گرفته بود یعنی سرعت منفی است ( شیب منفی است)

هر قدر زاویه α بزركتر باشد  بزرگی سرعت بیشتر و هر گاه  این زاویه كوچكتر باشد بزرگی سرعت نیز كوچك خواهد بود

اگر زاویه α صفر شود یعنی سرعت و شیب نمودار صفر است و نمودار یك خط افقی رسم خواهد شد

 

 

سوال- در بازه های زمانی مختلف ab  و    bc و   cd   میزان و علامت سرعت را با هم مقایسه كنید:

جواب:            با توجه به شكل و زاویه ای كه هر قسمت نمودار با خط افقی میسازد خواهیم داشت:

در فاصله ab  :     زاویه 1 α   صفر است یعنی سرعت صفر میباشد و متحرك با گذشت زمان جابجایی نداشته است و ساكن میباشد

در فاصله    bc  :  زاویه 2 α   زیر خط افق قرار گرفته یعنی زاویه منفی است پس علامت سرعت نیز منفی میشود

در فاصله     cd :   زاویه  3 α  بالای خط افق قرار گرفته یعنی زاویه مثبت و علامت سرعت نیز مثبت خواهد بود اما با توجه به اینكه زاویه  2 α   بزرگتر از زاویه    3 α   است یعنی بزرگی  شیب نمودار  در bc  بیشتر از  شیب نمودار در cd  است و اندازه  سرعت در bc   نیز  بیشتر از سرعت  cd  میباشد.

 

سوال- معادله حركت را اثبات كنید        x= vt + x0

جواب :

   از روی نمودار مكان – زمان  میدانیم كه شیب  خط یعنی سرعت پس                                                                           v  = Δx/Δt

   V (t-t0) = x – x0             t0 = 0      

x – x0  =  v t          x = vt + x0 

نمودارهای سرعت_ زمان

در این نمودار محور عمودی نشان دهنده اندازه سرعت و محور افقی نشان دهنده اندازه زمان طی شده میباشد بر اساس شیب این نمودار میتوانیم شتاب حركت را بدست اوریم سه نمونه  مختلف نمودار سرعت –زمان خواهیم داشت  

 نمودار اول

 در این نمودار كه  به صورت یك خط افقی نشان داده شده است با گذشت زمان اندازه سرعت تغییر نمیكند یعنی متحرك با سرعت ثابت  و بدون شتاب در حال حركت است كه به این نمودار  نمودار سرعت – زمان حركت یكنواخت میگوییم

شیب این خط افقی همواره صفر و در نتیجه شتاب این حركت نیز همواره صفر میباشد  این نمودار را میتوانیم معادل نمودار دوم از نمودارهای مكان- زمان  بدانیم

نكته:  چون شتاب صفر است و ثابت است  مساحت زیر این نمودار مقدار جابجایی متحرك را مشخص میكند

 

نمودار دوم:

 

این نمودار كه به صورت یه خط راست مورب  رسم میشود نشاندهنده  ان است كه متحرك با گذشت زمان تغییر سرعت میدهد  پس یعنی این یك حركت شتابدار است اما چون شیب این نمودار همواره و در تمامی لحظات ثابت است پس شتاب این متحرك نیز در تمامی لحظات ثابت و بدون تغییر خواهد بود  باز هم  چون شتاب ثابت است پس میتوان  با بدست اوردن مساحت زیر نمودار میزان جابجایی را محاسبه كرد

این نمودار را میتوان معادل نمودار سوم در نمودار های مكان – زمان  دانست

 نمودار سوم:

 اگر نمودار  مطابق شكل به صورت یك منحنی رسم گردد  یعنی علاوه بر متغیر بودن سرعت  شیب این نمودار  یعنی شتاب حركت نیز دائما در حال تغییر است و این یك حركت شتابدار با شتاب متغیر خواهد بود  ( این مبحث خارج از بحث فیزیك دوم است)

   سوال- شتاب متوسط را تعریف كنید؟

اهنگ تغییر سرعت را نسبت به زمان شتاب مینامیم  یعنی تغییرات سرعت تقسیم بر تغییرات زمان

am= Δv / Δt                      am= (v – v0) / ( t – t0             

  نكته :  اگر شتاب ثابت باشد انگاه   شتاب متوسط و شتاب لحظه ای نیز با هم برابر خواهند شد ( مثل نمودار دوم) و سرعت متوسط بین دو لحظه را میتوان از طریق رابطه زیر بدست اورد:

            v m = ( v1 + v2 ) / 2    اندیس  m    نشان دهنده متوسط بودن سرعت  است

  

 سوال  :      معادله سرعت را  اثبات كنید:      v=at + v0

a= Δv / Δt       

a= (v – v0) / ( t – t0)           t0=0             

v – v0 = at              v = at + v0    

        

سوال در حركت با شتاب ثابت معادله مكان-زمان متحرك را اثبات كنید؟

         x = ½ at2 + v0t+ x0

 راه حل:

      V = Δx/Δt        V= (V + V0) / 2 

          Δx/Δt  = (v+v0)/2               Δx= ½( v+v0). Δt

          Δx= ½( v+v0). (t-t0)                                    t0=0

در نتیجه                    Δx= ½( v+v0) t

از طرفی  قبلا میدانستیم كه                                v =at+v0

با جایگذاری این معادله در فرمول جابجایی خواهیم داشت 

                                  

 (x – x0) = ½( at + 2v0) t                    (x – x0) = ½  at2  +v0 t

 

X= ½  at2  +v0 t +x0     

 

 

سوال – معادله مستقل از زمان را برای حركت با شتاب ثابت اثبات كنید:

( V2 – V02 = 2a(x – x0      

  از معادله  حركت با شتاب ثابت داریم

X= ½  at2  +v0 t +x0

 و از معادله       v= at + v0   خواهیم داشت                    t = (v-v0) / a

   با تركیب مقدار بدست امده برای زمان در معادله حركت با شتاب ثابت خواهیم داشت

X  =  ½  a ( (v-v0) / a) 2   + v0 ( (v-v0) / a ) + x0

 با ساده كردن این عبارت خواهیم داشت

V2 -V02 = 2a(x – x0

 

 

سقوط ازاد

 

میدونید چه چیزی باعث شد  شما  اینقدر فیزیك بخونید و جهان اینقدر متحول بشه؟

اره درست فهمیدید  سقوط ازاد یه سیب بر سر مبارك  جناب  نیوتن

همین سقوط ساده سیب بود كه باعث شد نیوتن به این فكر بیفته كه چرا سیب میفته؟

بعدش شما رو بیچاره كنه با این همه فرمول و محاسبات و مسائل گوناگون   اخه یكی نیست بگه  نیوتن نونت نبود  آبت نبود نشستنت زیر درخت سیب دیگه چی بود   ها ؟

خوب چه میشه كرد دیگه تقدیر همینه و نمیشه تغییرش داد

 و اما سقوط ازاد

میدونیم كه همه اجسام تحت نیروی گرانش زمین به سمت زمین  حركت میكنند  و قبلا هم در فیزیك سال اول وقتی داشتید با انرژی پتانسیل گرانشی آشنا میشدید  با  كمیتی به نام g   یا همون شتاب گرانشی زمین  برخورد كرده بودید   این شتاب گرانشی همون شتاب ثابتیه كه تمام اجسامی كه رها میشن  رو به سمت زمین میكشونه

پس حركت  به صورت سقوط ازاد یه حركت با شتاب ثابته و باید هم از فرمولهای شتاب ثابت برای حل مسائلش استفاده بشه  اما   اما   اما   باید دقت داشته باشید كه یه ویژگی خاصی داره كه رعایت اون الزامیه و اون هم اینه كه  قبلا در حركات روی خط راست  یا روی سطح زمین شتاب رو برابر a میگرفتیم  اما حالا در سقوط ازاد شتاب رو باید برابر  g  بگیریم  یعنی تو تمام فرمولهای مربوط به شتاب ثابت برای مسائل سقوط ازاد بجای a باید g  نوشته بشه  یعنی اینطوری:

     

V = gt + v0

 

y= ½  g t2  +v0 t +y0

 

V2 -V02 = 2 g (y – y0)

یعنی به همین سادگی

 

نكته:

اگه  حركت به سمت پایین باشه چون جهت حركت و جهت شتاب هر دو  همسو  میشوند پس باید +g   را قرار بدهیم  و اگر حركت جسم به سمت بالا باشد باید  مقدار  شتاب گرانش را در فرمولها –g      قرار بدهیم.  زیرا  جهت سرعت و جهت شتاب در خلاف جهت یكدیگر قرار میگیرند.

 

نكته:  اگه یه زمانی خواستید نمودار سرعت –زمان رو برای سقوط ازاد رسم كنید بدونید باید مشابه نمودار دوم سرعت زمان اون رو رسم كنید و به شكلی هم رسم میشه كه همواره مقدار شیبش برابر 9.8 یا همون عدد g  باشه  زیرا شیب این نمودار یعنی شتاب گرانشی زمین

 و نمودار شتاب – زمان اون هم باید یه خط افقی  رسم بشه كه نشون بده  شتابش با گذشت زمان تغییر نمیكنه مثل این نمودار :

نظرات() 
buy cheap cialis coupon
جمعه 16 آذر 1397 02:45 ب.ظ

This is nicely put! !
cialis rezeptfrei interactions for cialis 40 mg cialis what if i take cialis generico milano cialis generique achat cialis en suisse cialis generico postepay cialis usa cost acheter cialis meilleur pri how do cialis pills work
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:39 ب.ظ

Great content, Thank you!
cialis italia gratis click here to buy cialis cialis dosage cialis patent expiration cialis side effects buying cialis in colombia il cialis quanto costa we choice free trial of cialis 40 mg cialis what if i take if a woman takes a mans cialis
buy generic cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:04 ق.ظ

Many thanks. A good amount of write ups.

cialis generico en mexico side effects of cialis where cheapest cialis we choice cialis uk cialis online nederland cialis taglich we choice cialis uk overnight cialis tadalafil cialis coupon cialis prezzo di mercato
buy cialis germany
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:17 ق.ظ

You actually said it effectively.
buying cialis on internet acheter du cialis a geneve price cialis wal mart pharmacy we use it 50 mg cialis dose cialis lilly tadalafi cialis professional yohimbe we choice cialis pfizer india cialis 5 effetti collaterali cialis prices in england cialis 10mg prix pharmaci
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 08:45 ب.ظ

Nicely voiced really. !
cialis 10mg prix pharmaci wow look it cialis mexico cialis kamagra levitra enter site natural cialis click now cialis from canada side effects of cialis comprar cialis navarr we like it safe cheap cialis wow look it cialis mexico cialis generico postepay
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:53 ق.ظ

Regards. A lot of facts.

cialis daily new zealand cialis 5mg prix no prescription cialis cheap cialis professional from usa generic cialis 20mg tablets cheap cialis acheter cialis meilleur pri tadalafil 10 mg wow look it cialis mexico venta cialis en espaa
buy cialis germany
دوشنبه 12 آذر 1397 10:02 ب.ظ

Wow a good deal of beneficial knowledge!
non 5 mg cialis generici how does cialis work sialis ou trouver cialis sur le net costo in farmacia cialis cilas cialis purchasing cialis 100 mg 30 tablet american pharmacy cialis buying cialis on internet
buy cheap cialis on line
یکشنبه 11 آذر 1397 09:32 ب.ظ

Thanks! Awesome stuff!
where cheapest cialis canada discount drugs cialis preis cialis 20mg schweiz cialis uk female cialis no prescription overnight cialis tadalafil cialis 5 mg funziona cialis 100 mg 30 tablet precios cialis peru cialis 10 doctissimo
buy tadalafil online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:45 ق.ظ

This is nicely said. .
we recommend cheapest cialis cialis free trial wow cialis tadalafil 100mg cialis mit grapefruitsaft cialis 20mg tadalafil tablets callus cialis rezeptfrei generic cialis pill online cialis coupons printable
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 09:43 ب.ظ

Very good write ups. Kudos!
cuanto cuesta cialis yaho tadalafil tablets cialis venta a domicilio canada discount drugs cialis opinioni cialis generico cialis 20 mg cost cialis herbs are there generic cialis tadalafilo cialis kaufen wo
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 08:32 ق.ظ

Thanks a lot. Ample data!

can i take cialis and ecstasy we choice free trial of cialis buy cheap cialis in uk american pharmacy cialis cialis generico online we like it cialis soft gel enter site natural cialis buy cialis online cialis australian price buying cialis on internet
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 09:13 ب.ظ

You expressed this really well!
we choice cialis pfizer india walgreens price for cialis cialis prices in england cialis usa cost cialis generico lilly buy name brand cialis on line generic cialis 20mg tablets generic cialis generic cialis at the pharmacy tadalafil
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 09:18 ق.ظ

Position effectively used!.
brand cialis generic are there generic cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne how to buy cialis online usa sialis cilas cialis generic cialis per paypa tadalafil 10 mg cialis daily new zealand
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:17 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis super kamagra we like it safe cheap cialis cialis efficacit online cialis cialis kaufen wo cialis italia gratis cialis 10mg prix pharmaci canadian discount cialis cialis daily dose generic cialis kaufen
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:43 ق.ظ

Cheers! I like this!
we like it cialis price female cialis no prescription only here cialis pills prix cialis once a da cialis free trial tadalafil 10 mg cialis prices in england achat cialis en europe viagra or cialis free generic cialis
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:03 ب.ظ

This is nicely put. !
precios cialis peru only now cialis 20 mg opinioni cialis generico cialis canadian drugs trusted tabled cialis softabs legalidad de comprar cialis cialis in sconto canada discount drugs cialis cialis price in bangalore cialis daily new zealand
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:09 ق.ظ

You made your stand very well.!
cialis arginine interactio cialis great britain cialis generic availability cialis 5 mg schweiz buy cheap cialis in uk cialis rckenschmerzen cialis taglich generic cialis in vietnam calis tadalafil 20 mg
jeseniaagee55995.wordpress.com
سه شنبه 6 آذر 1397 12:27 ب.ظ
Cumpara Raspberry Pi three Mannequin B 1 Gb RAM de la eMAG!
Lacy
سه شنبه 6 آذر 1397 12:19 ب.ظ
Cumpara Raspberry Pi 3 Model B 1 Gb RAM de la eMAG!
abnehmen tabletten erfahrungen
شنبه 26 آبان 1397 09:20 ق.ظ
Great post. I will be experiencing some of these issues as well..
abnehmtabletten testsieger
شنبه 26 آبان 1397 09:10 ق.ظ
This article provides clear idea designed for the new people of blogging, that in fact how to do running a blog.
mit pillen abnehmen
پنجشنبه 24 آبان 1397 07:29 ب.ظ
I was curious if you ever thought of changing the page layout of your site?
Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.

Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2
pictures. Maybe you could space it out better?
raspberry clafoutis recipe uk
جمعه 11 آبان 1397 10:02 ب.ظ
Cumpara Raspberry Pi 3 Model B 1 Gb RAM de la eMAG!
vitamine für das haarausfall
چهارشنبه 9 آبان 1397 10:19 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and
was wondering what all is required to get setup?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very web savvy so I'm not 100% sure. Any suggestions
or advice would be greatly appreciated. Thank you
Pillole per capelli
چهارشنبه 9 آبان 1397 03:47 ق.ظ
Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended
up losing many months of hard work due to no backup.
Do you have any solutions to prevent hackers?
calculada
چهارشنبه 25 مهر 1397 03:21 ب.ظ
Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and
I will be waiting for your further write ups thank you once again.
tabletten zum abnehmen erfahrungen
دوشنبه 16 مهر 1397 04:18 ق.ظ
Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am encountering troubles with your
RSS. I don't understand why I cannot subscribe to it.
Is there anybody else having similar RSS issues?
Anybody who knows the answer can you kindly respond?
Thanks!!
Cialis generic
دوشنبه 9 مهر 1397 02:39 ب.ظ

Point nicely applied!.
callus cialis for bph cialis flussig buy cialis online cheapest cialis dosage amounts cialis tadalafil online 5 mg cialis coupon printable cialis side effects dangers buy brand cialis cheap recommended site cialis kanada
Apostas Online Bonus
جمعه 6 مهر 1397 05:35 ب.ظ
Pretty component of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to claim that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts.

Any way I will be subscribing in your augment or even I achievement you access persistently fast.
удебеляване на пениса
چهارشنبه 4 مهر 1397 07:49 ق.ظ
Tremendous issues here. I'm very satisfied to see your article.
Thanks a lot and I'm having a look ahead to contact you.
Will you please drop me a e-mail?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :