تبلیغات
110 - نمونه سوالات فصل 1 فیزیک2

110

سه شنبه 20 مهر 1389

نمونه سوالات فصل 1 فیزیک2

نویسنده: علی طولابی   طبقه بندی: درسی، 

1- کاربردهای فیزیک در چه زمینه هایی است؟

تمامی رفتارهای اطراف ما نشانه هایی از فیزیک است.

مابا بررسی علل و عوامل رخدادهای اطرافمان علم فیزیک را به وجود آورده ایم در حقیقت فیزیک پاسخ به این سوال ماست:   " چرا چنین شده؟"

فیزیک کاربردهای گسترده ای دارد از جمله در پزشکی, رایانه,صنایع دفاع, آزمایشگاههای تحقیقاتی, هواشناسی,متالوژی, ژئو فیزیک, مخابرات,حفاظت از محیط زیستع صنایع غذایی, استخراج نفت و معادن , هوا_ فضا و در ساختن زندگی بهتر برای جامعه بشری

2-یکا واحد اندازه گیری را تعریف کنید؟

یکا مقیاسی است جهت اندازه گیری کمیت ها و بدین معناست که کمیت مورد نظر چند برابر کمیتی است از همان جنس که به عنوان مقیاس انتخاب شده است   مثال: یکای اندازه گیری طول   میتواند   متر, کیلومتر, سانتی متر, نانو متر,,,,, باشد.

3-منظور از یکای SI چیست؟

دانشمندان برای آنکه رقمهای حاصل از اندازه گیریهای مختلف یک کمیت با هم مقایسه پذیر باشد در سطح بین المللی توافق کردند که برای هر کمیت یکای معینی را تعریف کنند این یکا باید در شرایط فیزیکی متفاوت بدون تغییر و همیشه در دسترس باشد .  "مجموعه یکاهای مورد توافق بین المللی را به اختصار SI   نامیدند".

4-یکای اصلی چیست؟ کمیت اصلی چیست؟

آن دسته از کمیتهایی که یکاهای آنها به طور مستقل تعریف شده اند کمیت اصلی و یکاهای آنها را یکای اصلی مینامند

مانند:                              طول------کمیت اصلی            متر ---------یکای اصلی

5- یکاهای فرعی را تعریف کنید؟ کمیتهای فرعی چیستند؟

کمیتهایی که برای تعریف آنها به کمیتهای اصلی نیاز داریم و مستقل نیستند کمیت فرعی  و یکاهای آنها را یکای فرعی مینامند.

مانند:                    سرعت----------کمیت فرعی (وابسته به طول و زمان)

                           متر بر ثانیه-----یکای فرعی

6-یکای جرم چه نام دارد؟

یکای جرم در SI کیلوگرم نام دارد و نماد آن Kg است نمونه اصلی این یکا استوانه ای از جنس آلیاژ پلاتین و ایریدیوم است که در موزه سور فرانسه نگهداری میشود. و جرم آن یک کیلو گرم است.

7-یکای طول چه نام دارد؟

یکای طول در SI  متر نام دارد و آنرا با نماد m  نشان میدهند نمونه آن میله ای از جنس آلیاژ پلاتین و ایریدیم است با دو علامت روی آن که فاصله میان این دو علامت در صفر سلسیوس برابر یک متر است.

8-چرا نمونه های یکا را در شرایط خاصی  (صفر سلسیوس) نگهداری میکنند؟

زیرا در دماهای بالا طول نمونه زیاد میشود و در دمای پایین طول میله کم میشود پس نمونه را همواره در صفر سلسیوس نگه میدارند تا طول آن تغییر نکند.

9-یکای زمان چه نام دارد؟

یکای زمان ثانیه است که آنرا با نماد s  نشان میدهند بر طبق یک تعریف قدیمی یک ثانیه برابر است با      86400   /  1     یک شبانه روز.

ولی امروزه بر اساس سرعت نور زمانها را اندازه گیری میکنند زیرا تعریف بالا با خطای بسیاری همراه بود.

10-نماد گذاری علمی چیست؟

در نماد گذاری علمی اعداد را بر حسب حاصل ضرب عددی بین 1 تا 10 و توان صحیحی از 10 مینویسند.

مثال:                                                    800400      =    105 × 8.004     

                         عدد  صحیح                         نماد  علمی

نكته :   ممیز را با ید انقدر جابجا كنیم كه عدد بین  یك تا ده قرار بگیرد ............     هر گاه در تبدیل اعداد به نماد علمی  مجبور شدیم كه ممیز را به عقب( سمت چپ) ببریم  توان ده را مثبت و به همان اندازه اعدادی كه عقب برده ایم خواهیم نوشت........     اما اگر  ممیز را به جلو( سمت راست) حركت دادیم  باید توان ده را منفی و به اندازه اعدادی كه جلو برده ایم بنویسیم

   11-گزارش کار باید حاوی چه نکاتی باشد؟

-هدف از انجام آزمایش

-نام آزمایشگران

-زمان و محل انجام آزمایش

- وسیله های آزمایش

- شرح روش کار

-یادداشت عددهای حاصل از اندازه گیریها

-رسم نمودار

- علل و عوامل ایجاد کننده خطا در اندازه گیریها

- نتیجه گیری

- نکات ضروری

12- چگونه جرم را توسط یک ترازوی دو کفه ای اندازه بگیریم ؟

اول-تنظیم کردن صفر ترازو

دوم- جسم را در یک کفه قرار داده و در کفه دیگر آنقدر وزنه میگذاریم تا ترازو به تعادل برسد.

سوم- جرم مجموع وزنه ها را حساب کرده که با جرم جسم برابر است.

13-دقت اندازه گیری چیست؟

کمترین مقداری که یک وسیله میتواند اندازه بگیرد را دقت اندازه گیری مینامند.

مثال.: دقت اندازه گیری یک خط کش معمولی در حدود یک میلی متر است.

14- کمیت نردهای ( اسکالر) را تعریف کنید؟

کمیتهایی که جهت ندارند و فقط با اندازه و عدد نمایش داده میشوند مانند: جرم, حجم, مساحت, طول, مسافت کمیتهای نردهای یا اسکالر مینامند.

15-کمیت برداری را تعریف کنید؟

کمیتهایی که علاوه بر اندازه دارای جهت نیز هستند مانند سرعت , جابجایی, شتاب کمیتهای  برداری نامیده میشوند

16-جابجایی چیست؟   جابجایی یک جسم پاره خط جهت داری (بردار) است که ابتدای آن مکان آغازین حرکت و انتهای آن مکان پایانی جسم و طول آن تغییر مکان جسم را نشان میدهد

17-تفاوت میان جابجایی و مسافت طی شده را بیان کنید؟

جابجایی یک کمیت بر داری است ولی مسافت طی شده یک کمیت نرده ای است . فرض کنید شخصی از خانه به مدرسه و سپس بازار برودو سر انجام به خانه بر گردد در این حالت جابجایی فرد صفر است ولی مسافت طی شده حاصل جمع تمام راه هایی است که پیموده است.

18- در چه حالتی جابجایی ها را میتوان مساوی دانست؟

اگر بر دارهای جابجایی هم اندازه و هم جهت باشند میتوانیم آنها را برابر بدانیم

19- جرم یک سنجاق ته گرد را چگونه میتوان به وسیله ترازوی آشپزخانه اندازه گرفت؟      تعداد مشخصی سنجاق را در ترازو قرار داده و جرم آنها را یادداشت میکنیم سپس این جرم را بر تعداد سنجاقها تقسیم کرده تا جرم یک سنجاق را بدست بیاوریم

20- ارتفاع یک برج را چگونه میتوانید اندازه بگیرید؟

در روشنایی روز هنگامی که نور به طور مایل به ساختمان میتابد میتوانیم  با استفاده از سایه تشکیل شده روی زمین ارتفاع ساختمان را اندازه بگیریم به این صورت که تیرک عمودی را به طول مشخص طوری در کنار ساختمان قرار میدهیم که سایه حاصل از تیرک و ساختمان روی هم بیافتد مطابق شکل AB طول ساختمان .و MN طول تیرک  و OB    طول كلی سایه تا ساختمان و O M طول سایه تا تیرك میباشد از تشابه دو مثلث AOB   و  مثلث  NOM  میتوانیم بنویسیم :  

          و براحتی با داشتن طول تیرك و طولهای سایه مقدار ارتفاع ساختمان AB    را بدست اوریم

"""کمی ریاضیات"""

جمع برداری خاصیت جابجایی دارد  یعنی       a+b  = b+a

 

تفریق برداری خاصیت جابجایی ندارد  یعنی          a – b ≠ b - a       

 

روشهای جمع برداری از لحاظ رسم بردارها

الف) روش مثلثی

     در این روش بردارها را با حفظ اندازه و جهت به صورت دنباله وار ( ابتدای بعدی روی انتهای قبلی) رسم میکنیم و بردار بر آیند برداری است که ابتدای آن روی ابتدای اولین بردار و انتهای آن روی انتهای آخرین بردار است.

ب) روش متوازی الاضلاع:

    در این روش ابتدای تمام بردار ها را از یک نقطه رسم میکنیم البته با حفظ اندازه و جهت.

سپس دو به دو بردارها را به شکل متوازی الاضلاع در آورده و قطری از متوازی الاضلاع که ابتدای آن روی ابتدای بردارها میباشد همان بر دار بر آیند است.

نكته : قطر دیگر این متوازی الاضلاع همواره مقدار تفاضل دو بردار را نشان میدهد  به شكل دقت كنید:

   فرمولهای جمع  برداری:

 الف) اگر بردارها هم جهت و هم راستا باشند

C = a+b

ب) اگر بردارها بر هم عمود باشند

C =a 2+b2

ج) اگر زاویه بین بردارها  بین صفر تا 90 و یا بین 90 تا 180 درجه  باشد

C=a2+b2+ 2ab cos θ

 

 فصل دوم

 در این فصل به  برسی انواع حركتها و نمودارهای انها می پردازیم

دو نوع حركت داریم( البته بیشتر از دو نوع است اما در سطح این كتاب فقط به همین دو نمونه  اكتفا میكنیم)

1- حركت بر روی خط راست  با سرعت ثابت  ( حركت یكنواخت)

2- حركت بر روی خط راست با سرعت متغیر ( حركت شتابدار)

در این فصل با مفاهیمی چون   بردار مكان* بردار جابجایی *  سرعت متوسط   و سرعت لحظه ای *   نمودار مكان-زمان  *   نمودار سرعت_ زمان  *  شتاب متوسط و شتاب لحظه ای  **  نمودار شتاب-زمان  *  سقوط ازاد اجسام     اشنا خواهیم شد

همه شما در درس ریاضی با بردار مكان اشنا شده اید

  طبق تعریف بردار مكان برداری است كه محل  در هر لحظه محل جسم را نسبت به مبدا  مشخص میكند  ابتدای این بردار در مبدا مختصات( مبدا مكان)  و انتهای آن مكان جسم را نشان میدهد و انرا با حرف    r       مشخص میكنند

به نمودار زیر توجه كنید بردارهای مكان را مشاهده خواهید كرد

 طول هر كدام از این بردارها برابر است با

r1 = x21 + y21        و        r2 = x22 + y22      

 

 

  بردار جابجایی  ::: برداری است كه كوتاهترین مسافت را میان دو متحرك مشخص میكند و ابتدای ان  در مكان اولیه و انتهای ان در مكان ثانویه جسم قرار دارد

در شكل بردار جابجایی را مشاهده میكنید  و مقدار آن برابر است با

r2 –  r1   =  Δr

دقت كنید كه در معادله بالا تفریق برداری است نه عددی

   سوال- در حركت بر روی خط راست بردارهای جابجایی در بازه های زمانی متفاوت از نظر راستا و سو چگونه هستند؟   در حركت بر روی خط راست همه بردارهای جابجایی در یك راستا هستند ( موازی همدیگرند) اما ممكن است هم سو( همجهت) و یا در خلاف جهت یكدیگر باشند

سوال- سرعت چیست؟

سرعت بیان میكند كه در یك زمان مشخص متحرك چه مقدار جابجایی داشته است. در حقیقت اهنگ   جابجایی نسبت به زمان را سرعت میگوییم

زمان سپری شده / مقدار تغییر مكان = سرعت متوسط                 V= Δx /Δt     

پس برای محاسبه سرعت   اندازه جابجایی و   زمان  سپری شده   را نیاز داریم

نمودار مكان_ زمان  :  

این نمودار  از دو محور زمان  و مكان  ایجاد شده است كه   هر نقطه از این نمودار  مكان جسم  و زمانی را كه جسم در این مكان قرار داشته است را مشخص میكند محور افقی زمان را نشان میدهد و محور عمودی مكان را مشخص میكند

سوال- چگونه از روی نمودار مكان _ زمان  میتوانیم سرعت متحرك را محاسبه كنیم؟

با توجه به شیب نمودار و زاویه ای كه نمودار با محور افقی میسازد براحتی میتوانیم  سرعت را در همان نقطه  یا در یه بازه زمانی مشخص محاسبه كنیم  شیب نمودار همان      V= Δx /Δt   است  و شیب را نیز میتوانیم برابر   V = tan α     نیز بدانیم  این زاویه ای است كه خط مماس بر هر نقطه نمودار با محور افق میسازد

نكته  :   هر قدر  شیب  یك نمودار بیشتر باشد یعنی  سرعت متحرك بیشتر میباشد و نمودار زاویه بزرگتری را با خط افقی میسازد

  سوال در كدام نمودار  سرعت متحرك بیشتر میباشد؟

در هر نقطه از نمودار یك خط افقی رسم میكنیم و زاویه ای كه نمودار با  خط افقی میسازد را مشخص میكنیم هر نموداری كه زاویه بزرگتری با افق بسازد یعنی شیب بیشتری دارد و سرعت بیشتری نیز خواهد داشت به شكل دقت كنید:

 انواع نمودار های مكان- زمان :

نمودار اول-

این نمودار به صورت یك خط افقی رسم میشود و نشان دهنده ان است كه متحرك در بازه های زمانی مختلف ، تغییر مكان نداشته است یعنی در جای خود ساكن مانده است در این نمودار شیب و زاویه ای كه نمودار با افق میسازد صفر است پس  سرعت نیز صفر خواهد شد

 نمودار دوم-

این نمودار به صورت یك خط راست مورب رسم میشود و نشان دهنده ان است كه با گذشت زمان ، متحرك تغییر مكان داده اما در بازه های زمانی مساوی تغییر مكان  متحرك نیز با هم برابر میباشد  شیب و زاویه با افق  این نمودار در تمامی نقاط  یكسان و ثابت است پس نشان دهنده اینست كه سرعت در تمامی لحظات ثابت بوده و حركت یكنواخت میباشد

نمودار سوم-

در این نمودار كه به شكل منحنی یا سهمی رسم میشود متحرك در زمانهای مختلف تغییر مكان میدهد اما در بازه های برابر مقدار جابجایی متحرك متفاوت است  شیب و زاویه با افق این نمودار در هر نقطه با نقاط دیگر متفاوت خواهد بود و میگوییم متحرك با سرعت متغیر در حركت میباشد یعنی حركت ان شتابدار است

نكته:  اگر در نمودار شیب منفی شد ( یعنی زاویه ای كه با افق میسازد زیر خط افقی قرار گرفت) به این معنی است كه سرعت متحرك منفی است و متحرك در خلاف جهت در حال حركت میباشد

نكته:  سرعت متوسط بین دو نقطه از نمودار مكان-زمان  همواره برابر شیب خطی است كه آن دو نقطه را به هم متصل میكند

سوال- چگونه علامت سرعت و بزرگی انرا از روی نمودار تشخیص بدهیم؟

در هر نقطه از نمودار خطی مماس بر نمودار رسم میكنیم و خطی نیز موازی افق در ان نقطه میكشیم كوچكترین زاویه ای كه این دوخط در سمت راست میسازند را  α  مینامیم اگر α بالای خط افق قرار گرفته بود یعنی سرعت مثبت است ( شیب مثبت است) اگر زیر خط افقی قرار گرفته بود یعنی سرعت منفی است ( شیب منفی است)

هر قدر زاویه α بزركتر باشد  بزرگی سرعت بیشتر و هر گاه  این زاویه كوچكتر باشد بزرگی سرعت نیز كوچك خواهد بود

اگر زاویه α صفر شود یعنی سرعت و شیب نمودار صفر است و نمودار یك خط افقی رسم خواهد شد

 

 

سوال- در بازه های زمانی مختلف ab  و    bc و   cd   میزان و علامت سرعت را با هم مقایسه كنید:

جواب:            با توجه به شكل و زاویه ای كه هر قسمت نمودار با خط افقی میسازد خواهیم داشت:

در فاصله ab  :     زاویه 1 α   صفر است یعنی سرعت صفر میباشد و متحرك با گذشت زمان جابجایی نداشته است و ساكن میباشد

در فاصله    bc  :  زاویه 2 α   زیر خط افق قرار گرفته یعنی زاویه منفی است پس علامت سرعت نیز منفی میشود

در فاصله     cd :   زاویه  3 α  بالای خط افق قرار گرفته یعنی زاویه مثبت و علامت سرعت نیز مثبت خواهد بود اما با توجه به اینكه زاویه  2 α   بزرگتر از زاویه    3 α   است یعنی بزرگی  شیب نمودار  در bc  بیشتر از  شیب نمودار در cd  است و اندازه  سرعت در bc   نیز  بیشتر از سرعت  cd  میباشد.

 

سوال- معادله حركت را اثبات كنید        x= vt + x0

جواب :

   از روی نمودار مكان – زمان  میدانیم كه شیب  خط یعنی سرعت پس                                                                           v  = Δx/Δt

   V (t-t0) = x – x0             t0 = 0      

x – x0  =  v t          x = vt + x0 

نمودارهای سرعت_ زمان

در این نمودار محور عمودی نشان دهنده اندازه سرعت و محور افقی نشان دهنده اندازه زمان طی شده میباشد بر اساس شیب این نمودار میتوانیم شتاب حركت را بدست اوریم سه نمونه  مختلف نمودار سرعت –زمان خواهیم داشت  

 نمودار اول

 در این نمودار كه  به صورت یك خط افقی نشان داده شده است با گذشت زمان اندازه سرعت تغییر نمیكند یعنی متحرك با سرعت ثابت  و بدون شتاب در حال حركت است كه به این نمودار  نمودار سرعت – زمان حركت یكنواخت میگوییم

شیب این خط افقی همواره صفر و در نتیجه شتاب این حركت نیز همواره صفر میباشد  این نمودار را میتوانیم معادل نمودار دوم از نمودارهای مكان- زمان  بدانیم

نكته:  چون شتاب صفر است و ثابت است  مساحت زیر این نمودار مقدار جابجایی متحرك را مشخص میكند

 

نمودار دوم:

 

این نمودار كه به صورت یه خط راست مورب  رسم میشود نشاندهنده  ان است كه متحرك با گذشت زمان تغییر سرعت میدهد  پس یعنی این یك حركت شتابدار است اما چون شیب این نمودار همواره و در تمامی لحظات ثابت است پس شتاب این متحرك نیز در تمامی لحظات ثابت و بدون تغییر خواهد بود  باز هم  چون شتاب ثابت است پس میتوان  با بدست اوردن مساحت زیر نمودار میزان جابجایی را محاسبه كرد

این نمودار را میتوان معادل نمودار سوم در نمودار های مكان – زمان  دانست

 نمودار سوم:

 اگر نمودار  مطابق شكل به صورت یك منحنی رسم گردد  یعنی علاوه بر متغیر بودن سرعت  شیب این نمودار  یعنی شتاب حركت نیز دائما در حال تغییر است و این یك حركت شتابدار با شتاب متغیر خواهد بود  ( این مبحث خارج از بحث فیزیك دوم است)

   سوال- شتاب متوسط را تعریف كنید؟

اهنگ تغییر سرعت را نسبت به زمان شتاب مینامیم  یعنی تغییرات سرعت تقسیم بر تغییرات زمان

am= Δv / Δt                      am= (v – v0) / ( t – t0             

  نكته :  اگر شتاب ثابت باشد انگاه   شتاب متوسط و شتاب لحظه ای نیز با هم برابر خواهند شد ( مثل نمودار دوم) و سرعت متوسط بین دو لحظه را میتوان از طریق رابطه زیر بدست اورد:

            v m = ( v1 + v2 ) / 2    اندیس  m    نشان دهنده متوسط بودن سرعت  است

  

 سوال  :      معادله سرعت را  اثبات كنید:      v=at + v0

a= Δv / Δt       

a= (v – v0) / ( t – t0)           t0=0             

v – v0 = at              v = at + v0    

        

سوال در حركت با شتاب ثابت معادله مكان-زمان متحرك را اثبات كنید؟

         x = ½ at2 + v0t+ x0

 راه حل:

      V = Δx/Δt        V= (V + V0) / 2 

          Δx/Δt  = (v+v0)/2               Δx= ½( v+v0). Δt

          Δx= ½( v+v0). (t-t0)                                    t0=0

در نتیجه                    Δx= ½( v+v0) t

از طرفی  قبلا میدانستیم كه                                v =at+v0

با جایگذاری این معادله در فرمول جابجایی خواهیم داشت 

                                  

 (x – x0) = ½( at + 2v0) t                    (x – x0) = ½  at2  +v0 t

 

X= ½  at2  +v0 t +x0     

 

 

سوال – معادله مستقل از زمان را برای حركت با شتاب ثابت اثبات كنید:

( V2 – V02 = 2a(x – x0      

  از معادله  حركت با شتاب ثابت داریم

X= ½  at2  +v0 t +x0

 و از معادله       v= at + v0   خواهیم داشت                    t = (v-v0) / a

   با تركیب مقدار بدست امده برای زمان در معادله حركت با شتاب ثابت خواهیم داشت

X  =  ½  a ( (v-v0) / a) 2   + v0 ( (v-v0) / a ) + x0

 با ساده كردن این عبارت خواهیم داشت

V2 -V02 = 2a(x – x0

 

 

سقوط ازاد

 

میدونید چه چیزی باعث شد  شما  اینقدر فیزیك بخونید و جهان اینقدر متحول بشه؟

اره درست فهمیدید  سقوط ازاد یه سیب بر سر مبارك  جناب  نیوتن

همین سقوط ساده سیب بود كه باعث شد نیوتن به این فكر بیفته كه چرا سیب میفته؟

بعدش شما رو بیچاره كنه با این همه فرمول و محاسبات و مسائل گوناگون   اخه یكی نیست بگه  نیوتن نونت نبود  آبت نبود نشستنت زیر درخت سیب دیگه چی بود   ها ؟

خوب چه میشه كرد دیگه تقدیر همینه و نمیشه تغییرش داد

 و اما سقوط ازاد

میدونیم كه همه اجسام تحت نیروی گرانش زمین به سمت زمین  حركت میكنند  و قبلا هم در فیزیك سال اول وقتی داشتید با انرژی پتانسیل گرانشی آشنا میشدید  با  كمیتی به نام g   یا همون شتاب گرانشی زمین  برخورد كرده بودید   این شتاب گرانشی همون شتاب ثابتیه كه تمام اجسامی كه رها میشن  رو به سمت زمین میكشونه

پس حركت  به صورت سقوط ازاد یه حركت با شتاب ثابته و باید هم از فرمولهای شتاب ثابت برای حل مسائلش استفاده بشه  اما   اما   اما   باید دقت داشته باشید كه یه ویژگی خاصی داره كه رعایت اون الزامیه و اون هم اینه كه  قبلا در حركات روی خط راست  یا روی سطح زمین شتاب رو برابر a میگرفتیم  اما حالا در سقوط ازاد شتاب رو باید برابر  g  بگیریم  یعنی تو تمام فرمولهای مربوط به شتاب ثابت برای مسائل سقوط ازاد بجای a باید g  نوشته بشه  یعنی اینطوری:

     

V = gt + v0

 

y= ½  g t2  +v0 t +y0

 

V2 -V02 = 2 g (y – y0)

یعنی به همین سادگی

 

نكته:

اگه  حركت به سمت پایین باشه چون جهت حركت و جهت شتاب هر دو  همسو  میشوند پس باید +g   را قرار بدهیم  و اگر حركت جسم به سمت بالا باشد باید  مقدار  شتاب گرانش را در فرمولها –g      قرار بدهیم.  زیرا  جهت سرعت و جهت شتاب در خلاف جهت یكدیگر قرار میگیرند.

 

نكته:  اگه یه زمانی خواستید نمودار سرعت –زمان رو برای سقوط ازاد رسم كنید بدونید باید مشابه نمودار دوم سرعت زمان اون رو رسم كنید و به شكلی هم رسم میشه كه همواره مقدار شیبش برابر 9.8 یا همون عدد g  باشه  زیرا شیب این نمودار یعنی شتاب گرانشی زمین

 و نمودار شتاب – زمان اون هم باید یه خط افقی  رسم بشه كه نشون بده  شتابش با گذشت زمان تغییر نمیكنه مثل این نمودار :

نظرات() 
stds testing
شنبه 13 آبان 1396 04:44 ب.ظ
هورا، این چیزی است که من به دنبال آن بودم، چه اطلاعاتی دارد!

اینجا را در این وبلاگ بگذارید، با تشکر از مدیر این صفحه وب.
How much does it cost for leg lengthening?
سه شنبه 17 مرداد 1396 05:18 ق.ظ
When some one searches for his necessary thing, therefore he/she wishes to be available that in detail,
thus that thing is maintained over here.
How do you grow?
شنبه 14 مرداد 1396 06:37 ب.ظ
Now I am going to do my breakfast, when having my breakfast coming yet again to read more news.
Roberta
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:04 ب.ظ
This post is worth everyone's attention. When can I find out more?
How do you prevent Achilles tendonitis?
شنبه 7 مرداد 1396 03:12 ب.ظ
With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?
My site has a lot of completely unique content I've either authored
myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.

Do you know any techniques to help prevent
content from being stolen? I'd really appreciate it.
std clinics near me
پنجشنبه 25 خرداد 1396 07:36 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب ابتدا آیا واقعا کار بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما موفق به من مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی که.

من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در منطق و
یک ممکن است را خوب به پر همه کسانی معافیت.

در این رویداد شما که می توانید
انجام من را بدون شک بود تحت تاثیر قرار داد.
Keira
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:30 ب.ظ
It's in reality a nice and helpful piece of info.
I'm glad that you simply shared this useful information with us.
Please keep us informed like this. Thank you for sharing.
Zachary
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:37 ق.ظ
It's impressive that you are getting ideas from this article as well as from our argument made at
this place.
Lashawn
جمعه 22 اردیبهشت 1396 08:41 ق.ظ
Truly no matter if someone doesn't understand afterward
its up to other users that they will assist, so here it happens.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 08:24 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and
I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like
you helped me.
علی
دوشنبه 11 مرداد 1395 05:03 ب.ظ
سچم آزوا
پنجشنبه 7 آبان 1394 12:45 ب.ظ
کییر
ناشناس
جمعه 17 مهر 1394 01:11 ب.ظ
کسخُل اینا که تو کتابم هست !!! همه سایتام همینو نوشتن :|
ahmad reza
پنجشنبه 24 مهر 1393 06:35 ب.ظ
kirom to pase kalat ba in veblaget
mmmm
جمعه 18 مهر 1393 10:02 ب.ظ
برو با این وبلاگت
سه شنبه 15 مهر 1393 08:58 ب.ظ
زرت بود
سه شنبه 8 مهر 1393 08:45 ب.ظ
سگ تو رح بابات
یه شاکی
سه شنبه 14 مرداد 1393 03:36 ب.ظ
س. این چرتو و پرتا چیه اینجا گذاشتین ؟!؟! من منتظر نمونه سوال تستی و تشریحی بودم. از بردار ها . برایند . اونوخ شما اینجا فلسفه فیزیکو گذاشتین ؟!؟! متاسفم
مممممممممم
شنبه 9 آذر 1392 10:15 ب.ظ
افتضاح بود من جواب میخواممممممممممممممممممممممممممم
دوشنبه 20 آبان 1392 06:53 ب.ظ
????????????????!!!!!!!!!!!!!what
زهرا
پنجشنبه 16 آبان 1392 05:30 ب.ظ
tankyou verymuch
زهرا
پنجشنبه 16 آبان 1392 05:24 ب.ظ
نازنین
شنبه 20 مهر 1392 09:29 ب.ظ
والا چی بگم من به امید دیدن سوالات فصل یک اومدم ولی.... اصلا ولش کن بهتره برم بخوابم
دوست مممممم
شنبه 20 مهر 1392 06:50 ب.ظ
مرد حسابی به قانون کپی رایت احترام بذار ، انقدر کپی نکن
مممممم
دوشنبه 24 تیر 1392 09:26 ب.ظ
فکر نمیکنی همین سوالات را میشه تو یه وب دیگه دید ؟
نسترن
شنبه 15 مهر 1391 09:08 ب.ظ
لطفا جواب سوالات اخر فصل را در وبلاگ بگذارید
مرجان
یکشنبه 2 مهر 1391 04:05 ب.ظ
با سلام. خیلی خوب بود اما هر چه تصاویر را show picture کردم باز نشد!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :