تبلیغات
110 - نمونه سوالات فصل 1 فیزیک2

110

سه شنبه 20 مهر 1389

نمونه سوالات فصل 1 فیزیک2

نویسنده: علی طولابی   طبقه بندی: درسی، 

1- کاربردهای فیزیک در چه زمینه هایی است؟

تمامی رفتارهای اطراف ما نشانه هایی از فیزیک است.

مابا بررسی علل و عوامل رخدادهای اطرافمان علم فیزیک را به وجود آورده ایم در حقیقت فیزیک پاسخ به این سوال ماست:   " چرا چنین شده؟"

فیزیک کاربردهای گسترده ای دارد از جمله در پزشکی, رایانه,صنایع دفاع, آزمایشگاههای تحقیقاتی, هواشناسی,متالوژی, ژئو فیزیک, مخابرات,حفاظت از محیط زیستع صنایع غذایی, استخراج نفت و معادن , هوا_ فضا و در ساختن زندگی بهتر برای جامعه بشری

2-یکا واحد اندازه گیری را تعریف کنید؟

یکا مقیاسی است جهت اندازه گیری کمیت ها و بدین معناست که کمیت مورد نظر چند برابر کمیتی است از همان جنس که به عنوان مقیاس انتخاب شده است   مثال: یکای اندازه گیری طول   میتواند   متر, کیلومتر, سانتی متر, نانو متر,,,,, باشد.

3-منظور از یکای SI چیست؟

دانشمندان برای آنکه رقمهای حاصل از اندازه گیریهای مختلف یک کمیت با هم مقایسه پذیر باشد در سطح بین المللی توافق کردند که برای هر کمیت یکای معینی را تعریف کنند این یکا باید در شرایط فیزیکی متفاوت بدون تغییر و همیشه در دسترس باشد .  "مجموعه یکاهای مورد توافق بین المللی را به اختصار SI   نامیدند".

4-یکای اصلی چیست؟ کمیت اصلی چیست؟

آن دسته از کمیتهایی که یکاهای آنها به طور مستقل تعریف شده اند کمیت اصلی و یکاهای آنها را یکای اصلی مینامند

مانند:                              طول------کمیت اصلی            متر ---------یکای اصلی

5- یکاهای فرعی را تعریف کنید؟ کمیتهای فرعی چیستند؟

کمیتهایی که برای تعریف آنها به کمیتهای اصلی نیاز داریم و مستقل نیستند کمیت فرعی  و یکاهای آنها را یکای فرعی مینامند.

مانند:                    سرعت----------کمیت فرعی (وابسته به طول و زمان)

                           متر بر ثانیه-----یکای فرعی

6-یکای جرم چه نام دارد؟

یکای جرم در SI کیلوگرم نام دارد و نماد آن Kg است نمونه اصلی این یکا استوانه ای از جنس آلیاژ پلاتین و ایریدیوم است که در موزه سور فرانسه نگهداری میشود. و جرم آن یک کیلو گرم است.

7-یکای طول چه نام دارد؟

یکای طول در SI  متر نام دارد و آنرا با نماد m  نشان میدهند نمونه آن میله ای از جنس آلیاژ پلاتین و ایریدیم است با دو علامت روی آن که فاصله میان این دو علامت در صفر سلسیوس برابر یک متر است.

8-چرا نمونه های یکا را در شرایط خاصی  (صفر سلسیوس) نگهداری میکنند؟

زیرا در دماهای بالا طول نمونه زیاد میشود و در دمای پایین طول میله کم میشود پس نمونه را همواره در صفر سلسیوس نگه میدارند تا طول آن تغییر نکند.

9-یکای زمان چه نام دارد؟

یکای زمان ثانیه است که آنرا با نماد s  نشان میدهند بر طبق یک تعریف قدیمی یک ثانیه برابر است با      86400   /  1     یک شبانه روز.

ولی امروزه بر اساس سرعت نور زمانها را اندازه گیری میکنند زیرا تعریف بالا با خطای بسیاری همراه بود.

10-نماد گذاری علمی چیست؟

در نماد گذاری علمی اعداد را بر حسب حاصل ضرب عددی بین 1 تا 10 و توان صحیحی از 10 مینویسند.

مثال:                                                    800400      =    105 × 8.004     

                         عدد  صحیح                         نماد  علمی

نكته :   ممیز را با ید انقدر جابجا كنیم كه عدد بین  یك تا ده قرار بگیرد ............     هر گاه در تبدیل اعداد به نماد علمی  مجبور شدیم كه ممیز را به عقب( سمت چپ) ببریم  توان ده را مثبت و به همان اندازه اعدادی كه عقب برده ایم خواهیم نوشت........     اما اگر  ممیز را به جلو( سمت راست) حركت دادیم  باید توان ده را منفی و به اندازه اعدادی كه جلو برده ایم بنویسیم

   11-گزارش کار باید حاوی چه نکاتی باشد؟

-هدف از انجام آزمایش

-نام آزمایشگران

-زمان و محل انجام آزمایش

- وسیله های آزمایش

- شرح روش کار

-یادداشت عددهای حاصل از اندازه گیریها

-رسم نمودار

- علل و عوامل ایجاد کننده خطا در اندازه گیریها

- نتیجه گیری

- نکات ضروری

12- چگونه جرم را توسط یک ترازوی دو کفه ای اندازه بگیریم ؟

اول-تنظیم کردن صفر ترازو

دوم- جسم را در یک کفه قرار داده و در کفه دیگر آنقدر وزنه میگذاریم تا ترازو به تعادل برسد.

سوم- جرم مجموع وزنه ها را حساب کرده که با جرم جسم برابر است.

13-دقت اندازه گیری چیست؟

کمترین مقداری که یک وسیله میتواند اندازه بگیرد را دقت اندازه گیری مینامند.

مثال.: دقت اندازه گیری یک خط کش معمولی در حدود یک میلی متر است.

14- کمیت نردهای ( اسکالر) را تعریف کنید؟

کمیتهایی که جهت ندارند و فقط با اندازه و عدد نمایش داده میشوند مانند: جرم, حجم, مساحت, طول, مسافت کمیتهای نردهای یا اسکالر مینامند.

15-کمیت برداری را تعریف کنید؟

کمیتهایی که علاوه بر اندازه دارای جهت نیز هستند مانند سرعت , جابجایی, شتاب کمیتهای  برداری نامیده میشوند

16-جابجایی چیست؟   جابجایی یک جسم پاره خط جهت داری (بردار) است که ابتدای آن مکان آغازین حرکت و انتهای آن مکان پایانی جسم و طول آن تغییر مکان جسم را نشان میدهد

17-تفاوت میان جابجایی و مسافت طی شده را بیان کنید؟

جابجایی یک کمیت بر داری است ولی مسافت طی شده یک کمیت نرده ای است . فرض کنید شخصی از خانه به مدرسه و سپس بازار برودو سر انجام به خانه بر گردد در این حالت جابجایی فرد صفر است ولی مسافت طی شده حاصل جمع تمام راه هایی است که پیموده است.

18- در چه حالتی جابجایی ها را میتوان مساوی دانست؟

اگر بر دارهای جابجایی هم اندازه و هم جهت باشند میتوانیم آنها را برابر بدانیم

19- جرم یک سنجاق ته گرد را چگونه میتوان به وسیله ترازوی آشپزخانه اندازه گرفت؟      تعداد مشخصی سنجاق را در ترازو قرار داده و جرم آنها را یادداشت میکنیم سپس این جرم را بر تعداد سنجاقها تقسیم کرده تا جرم یک سنجاق را بدست بیاوریم

20- ارتفاع یک برج را چگونه میتوانید اندازه بگیرید؟

در روشنایی روز هنگامی که نور به طور مایل به ساختمان میتابد میتوانیم  با استفاده از سایه تشکیل شده روی زمین ارتفاع ساختمان را اندازه بگیریم به این صورت که تیرک عمودی را به طول مشخص طوری در کنار ساختمان قرار میدهیم که سایه حاصل از تیرک و ساختمان روی هم بیافتد مطابق شکل AB طول ساختمان .و MN طول تیرک  و OB    طول كلی سایه تا ساختمان و O M طول سایه تا تیرك میباشد از تشابه دو مثلث AOB   و  مثلث  NOM  میتوانیم بنویسیم :  

          و براحتی با داشتن طول تیرك و طولهای سایه مقدار ارتفاع ساختمان AB    را بدست اوریم

"""کمی ریاضیات"""

جمع برداری خاصیت جابجایی دارد  یعنی       a+b  = b+a

 

تفریق برداری خاصیت جابجایی ندارد  یعنی          a – b ≠ b - a       

 

روشهای جمع برداری از لحاظ رسم بردارها

الف) روش مثلثی

     در این روش بردارها را با حفظ اندازه و جهت به صورت دنباله وار ( ابتدای بعدی روی انتهای قبلی) رسم میکنیم و بردار بر آیند برداری است که ابتدای آن روی ابتدای اولین بردار و انتهای آن روی انتهای آخرین بردار است.

ب) روش متوازی الاضلاع:

    در این روش ابتدای تمام بردار ها را از یک نقطه رسم میکنیم البته با حفظ اندازه و جهت.

سپس دو به دو بردارها را به شکل متوازی الاضلاع در آورده و قطری از متوازی الاضلاع که ابتدای آن روی ابتدای بردارها میباشد همان بر دار بر آیند است.

نكته : قطر دیگر این متوازی الاضلاع همواره مقدار تفاضل دو بردار را نشان میدهد  به شكل دقت كنید:

   فرمولهای جمع  برداری:

 الف) اگر بردارها هم جهت و هم راستا باشند

C = a+b

ب) اگر بردارها بر هم عمود باشند

C =a 2+b2

ج) اگر زاویه بین بردارها  بین صفر تا 90 و یا بین 90 تا 180 درجه  باشد

C=a2+b2+ 2ab cos θ

 

 فصل دوم

 در این فصل به  برسی انواع حركتها و نمودارهای انها می پردازیم

دو نوع حركت داریم( البته بیشتر از دو نوع است اما در سطح این كتاب فقط به همین دو نمونه  اكتفا میكنیم)

1- حركت بر روی خط راست  با سرعت ثابت  ( حركت یكنواخت)

2- حركت بر روی خط راست با سرعت متغیر ( حركت شتابدار)

در این فصل با مفاهیمی چون   بردار مكان* بردار جابجایی *  سرعت متوسط   و سرعت لحظه ای *   نمودار مكان-زمان  *   نمودار سرعت_ زمان  *  شتاب متوسط و شتاب لحظه ای  **  نمودار شتاب-زمان  *  سقوط ازاد اجسام     اشنا خواهیم شد

همه شما در درس ریاضی با بردار مكان اشنا شده اید

  طبق تعریف بردار مكان برداری است كه محل  در هر لحظه محل جسم را نسبت به مبدا  مشخص میكند  ابتدای این بردار در مبدا مختصات( مبدا مكان)  و انتهای آن مكان جسم را نشان میدهد و انرا با حرف    r       مشخص میكنند

به نمودار زیر توجه كنید بردارهای مكان را مشاهده خواهید كرد

 طول هر كدام از این بردارها برابر است با

r1 = x21 + y21        و        r2 = x22 + y22      

 

 

  بردار جابجایی  ::: برداری است كه كوتاهترین مسافت را میان دو متحرك مشخص میكند و ابتدای ان  در مكان اولیه و انتهای ان در مكان ثانویه جسم قرار دارد

در شكل بردار جابجایی را مشاهده میكنید  و مقدار آن برابر است با

r2 –  r1   =  Δr

دقت كنید كه در معادله بالا تفریق برداری است نه عددی

   سوال- در حركت بر روی خط راست بردارهای جابجایی در بازه های زمانی متفاوت از نظر راستا و سو چگونه هستند؟   در حركت بر روی خط راست همه بردارهای جابجایی در یك راستا هستند ( موازی همدیگرند) اما ممكن است هم سو( همجهت) و یا در خلاف جهت یكدیگر باشند

سوال- سرعت چیست؟

سرعت بیان میكند كه در یك زمان مشخص متحرك چه مقدار جابجایی داشته است. در حقیقت اهنگ   جابجایی نسبت به زمان را سرعت میگوییم

زمان سپری شده / مقدار تغییر مكان = سرعت متوسط                 V= Δx /Δt     

پس برای محاسبه سرعت   اندازه جابجایی و   زمان  سپری شده   را نیاز داریم

نمودار مكان_ زمان  :  

این نمودار  از دو محور زمان  و مكان  ایجاد شده است كه   هر نقطه از این نمودار  مكان جسم  و زمانی را كه جسم در این مكان قرار داشته است را مشخص میكند محور افقی زمان را نشان میدهد و محور عمودی مكان را مشخص میكند

سوال- چگونه از روی نمودار مكان _ زمان  میتوانیم سرعت متحرك را محاسبه كنیم؟

با توجه به شیب نمودار و زاویه ای كه نمودار با محور افقی میسازد براحتی میتوانیم  سرعت را در همان نقطه  یا در یه بازه زمانی مشخص محاسبه كنیم  شیب نمودار همان      V= Δx /Δt   است  و شیب را نیز میتوانیم برابر   V = tan α     نیز بدانیم  این زاویه ای است كه خط مماس بر هر نقطه نمودار با محور افق میسازد

نكته  :   هر قدر  شیب  یك نمودار بیشتر باشد یعنی  سرعت متحرك بیشتر میباشد و نمودار زاویه بزرگتری را با خط افقی میسازد

  سوال در كدام نمودار  سرعت متحرك بیشتر میباشد؟

در هر نقطه از نمودار یك خط افقی رسم میكنیم و زاویه ای كه نمودار با  خط افقی میسازد را مشخص میكنیم هر نموداری كه زاویه بزرگتری با افق بسازد یعنی شیب بیشتری دارد و سرعت بیشتری نیز خواهد داشت به شكل دقت كنید:

 انواع نمودار های مكان- زمان :

نمودار اول-

این نمودار به صورت یك خط افقی رسم میشود و نشان دهنده ان است كه متحرك در بازه های زمانی مختلف ، تغییر مكان نداشته است یعنی در جای خود ساكن مانده است در این نمودار شیب و زاویه ای كه نمودار با افق میسازد صفر است پس  سرعت نیز صفر خواهد شد

 نمودار دوم-

این نمودار به صورت یك خط راست مورب رسم میشود و نشان دهنده ان است كه با گذشت زمان ، متحرك تغییر مكان داده اما در بازه های زمانی مساوی تغییر مكان  متحرك نیز با هم برابر میباشد  شیب و زاویه با افق  این نمودار در تمامی نقاط  یكسان و ثابت است پس نشان دهنده اینست كه سرعت در تمامی لحظات ثابت بوده و حركت یكنواخت میباشد

نمودار سوم-

در این نمودار كه به شكل منحنی یا سهمی رسم میشود متحرك در زمانهای مختلف تغییر مكان میدهد اما در بازه های برابر مقدار جابجایی متحرك متفاوت است  شیب و زاویه با افق این نمودار در هر نقطه با نقاط دیگر متفاوت خواهد بود و میگوییم متحرك با سرعت متغیر در حركت میباشد یعنی حركت ان شتابدار است

نكته:  اگر در نمودار شیب منفی شد ( یعنی زاویه ای كه با افق میسازد زیر خط افقی قرار گرفت) به این معنی است كه سرعت متحرك منفی است و متحرك در خلاف جهت در حال حركت میباشد

نكته:  سرعت متوسط بین دو نقطه از نمودار مكان-زمان  همواره برابر شیب خطی است كه آن دو نقطه را به هم متصل میكند

سوال- چگونه علامت سرعت و بزرگی انرا از روی نمودار تشخیص بدهیم؟

در هر نقطه از نمودار خطی مماس بر نمودار رسم میكنیم و خطی نیز موازی افق در ان نقطه میكشیم كوچكترین زاویه ای كه این دوخط در سمت راست میسازند را  α  مینامیم اگر α بالای خط افق قرار گرفته بود یعنی سرعت مثبت است ( شیب مثبت است) اگر زیر خط افقی قرار گرفته بود یعنی سرعت منفی است ( شیب منفی است)

هر قدر زاویه α بزركتر باشد  بزرگی سرعت بیشتر و هر گاه  این زاویه كوچكتر باشد بزرگی سرعت نیز كوچك خواهد بود

اگر زاویه α صفر شود یعنی سرعت و شیب نمودار صفر است و نمودار یك خط افقی رسم خواهد شد

 

 

سوال- در بازه های زمانی مختلف ab  و    bc و   cd   میزان و علامت سرعت را با هم مقایسه كنید:

جواب:            با توجه به شكل و زاویه ای كه هر قسمت نمودار با خط افقی میسازد خواهیم داشت:

در فاصله ab  :     زاویه 1 α   صفر است یعنی سرعت صفر میباشد و متحرك با گذشت زمان جابجایی نداشته است و ساكن میباشد

در فاصله    bc  :  زاویه 2 α   زیر خط افق قرار گرفته یعنی زاویه منفی است پس علامت سرعت نیز منفی میشود

در فاصله     cd :   زاویه  3 α  بالای خط افق قرار گرفته یعنی زاویه مثبت و علامت سرعت نیز مثبت خواهد بود اما با توجه به اینكه زاویه  2 α   بزرگتر از زاویه    3 α   است یعنی بزرگی  شیب نمودار  در bc  بیشتر از  شیب نمودار در cd  است و اندازه  سرعت در bc   نیز  بیشتر از سرعت  cd  میباشد.

 

سوال- معادله حركت را اثبات كنید        x= vt + x0

جواب :

   از روی نمودار مكان – زمان  میدانیم كه شیب  خط یعنی سرعت پس                                                                           v  = Δx/Δt

   V (t-t0) = x – x0             t0 = 0      

x – x0  =  v t          x = vt + x0 

نمودارهای سرعت_ زمان

در این نمودار محور عمودی نشان دهنده اندازه سرعت و محور افقی نشان دهنده اندازه زمان طی شده میباشد بر اساس شیب این نمودار میتوانیم شتاب حركت را بدست اوریم سه نمونه  مختلف نمودار سرعت –زمان خواهیم داشت  

 نمودار اول

 در این نمودار كه  به صورت یك خط افقی نشان داده شده است با گذشت زمان اندازه سرعت تغییر نمیكند یعنی متحرك با سرعت ثابت  و بدون شتاب در حال حركت است كه به این نمودار  نمودار سرعت – زمان حركت یكنواخت میگوییم

شیب این خط افقی همواره صفر و در نتیجه شتاب این حركت نیز همواره صفر میباشد  این نمودار را میتوانیم معادل نمودار دوم از نمودارهای مكان- زمان  بدانیم

نكته:  چون شتاب صفر است و ثابت است  مساحت زیر این نمودار مقدار جابجایی متحرك را مشخص میكند

 

نمودار دوم:

 

این نمودار كه به صورت یه خط راست مورب  رسم میشود نشاندهنده  ان است كه متحرك با گذشت زمان تغییر سرعت میدهد  پس یعنی این یك حركت شتابدار است اما چون شیب این نمودار همواره و در تمامی لحظات ثابت است پس شتاب این متحرك نیز در تمامی لحظات ثابت و بدون تغییر خواهد بود  باز هم  چون شتاب ثابت است پس میتوان  با بدست اوردن مساحت زیر نمودار میزان جابجایی را محاسبه كرد

این نمودار را میتوان معادل نمودار سوم در نمودار های مكان – زمان  دانست

 نمودار سوم:

 اگر نمودار  مطابق شكل به صورت یك منحنی رسم گردد  یعنی علاوه بر متغیر بودن سرعت  شیب این نمودار  یعنی شتاب حركت نیز دائما در حال تغییر است و این یك حركت شتابدار با شتاب متغیر خواهد بود  ( این مبحث خارج از بحث فیزیك دوم است)

   سوال- شتاب متوسط را تعریف كنید؟

اهنگ تغییر سرعت را نسبت به زمان شتاب مینامیم  یعنی تغییرات سرعت تقسیم بر تغییرات زمان

am= Δv / Δt                      am= (v – v0) / ( t – t0             

  نكته :  اگر شتاب ثابت باشد انگاه   شتاب متوسط و شتاب لحظه ای نیز با هم برابر خواهند شد ( مثل نمودار دوم) و سرعت متوسط بین دو لحظه را میتوان از طریق رابطه زیر بدست اورد:

            v m = ( v1 + v2 ) / 2    اندیس  m    نشان دهنده متوسط بودن سرعت  است

  

 سوال  :      معادله سرعت را  اثبات كنید:      v=at + v0

a= Δv / Δt       

a= (v – v0) / ( t – t0)           t0=0             

v – v0 = at              v = at + v0    

        

سوال در حركت با شتاب ثابت معادله مكان-زمان متحرك را اثبات كنید؟

         x = ½ at2 + v0t+ x0

 راه حل:

      V = Δx/Δt        V= (V + V0) / 2 

          Δx/Δt  = (v+v0)/2               Δx= ½( v+v0). Δt

          Δx= ½( v+v0). (t-t0)                                    t0=0

در نتیجه                    Δx= ½( v+v0) t

از طرفی  قبلا میدانستیم كه                                v =at+v0

با جایگذاری این معادله در فرمول جابجایی خواهیم داشت 

                                  

 (x – x0) = ½( at + 2v0) t                    (x – x0) = ½  at2  +v0 t

 

X= ½  at2  +v0 t +x0     

 

 

سوال – معادله مستقل از زمان را برای حركت با شتاب ثابت اثبات كنید:

( V2 – V02 = 2a(x – x0      

  از معادله  حركت با شتاب ثابت داریم

X= ½  at2  +v0 t +x0

 و از معادله       v= at + v0   خواهیم داشت                    t = (v-v0) / a

   با تركیب مقدار بدست امده برای زمان در معادله حركت با شتاب ثابت خواهیم داشت

X  =  ½  a ( (v-v0) / a) 2   + v0 ( (v-v0) / a ) + x0

 با ساده كردن این عبارت خواهیم داشت

V2 -V02 = 2a(x – x0

 

 

سقوط ازاد

 

میدونید چه چیزی باعث شد  شما  اینقدر فیزیك بخونید و جهان اینقدر متحول بشه؟

اره درست فهمیدید  سقوط ازاد یه سیب بر سر مبارك  جناب  نیوتن

همین سقوط ساده سیب بود كه باعث شد نیوتن به این فكر بیفته كه چرا سیب میفته؟

بعدش شما رو بیچاره كنه با این همه فرمول و محاسبات و مسائل گوناگون   اخه یكی نیست بگه  نیوتن نونت نبود  آبت نبود نشستنت زیر درخت سیب دیگه چی بود   ها ؟

خوب چه میشه كرد دیگه تقدیر همینه و نمیشه تغییرش داد

 و اما سقوط ازاد

میدونیم كه همه اجسام تحت نیروی گرانش زمین به سمت زمین  حركت میكنند  و قبلا هم در فیزیك سال اول وقتی داشتید با انرژی پتانسیل گرانشی آشنا میشدید  با  كمیتی به نام g   یا همون شتاب گرانشی زمین  برخورد كرده بودید   این شتاب گرانشی همون شتاب ثابتیه كه تمام اجسامی كه رها میشن  رو به سمت زمین میكشونه

پس حركت  به صورت سقوط ازاد یه حركت با شتاب ثابته و باید هم از فرمولهای شتاب ثابت برای حل مسائلش استفاده بشه  اما   اما   اما   باید دقت داشته باشید كه یه ویژگی خاصی داره كه رعایت اون الزامیه و اون هم اینه كه  قبلا در حركات روی خط راست  یا روی سطح زمین شتاب رو برابر a میگرفتیم  اما حالا در سقوط ازاد شتاب رو باید برابر  g  بگیریم  یعنی تو تمام فرمولهای مربوط به شتاب ثابت برای مسائل سقوط ازاد بجای a باید g  نوشته بشه  یعنی اینطوری:

     

V = gt + v0

 

y= ½  g t2  +v0 t +y0

 

V2 -V02 = 2 g (y – y0)

یعنی به همین سادگی

 

نكته:

اگه  حركت به سمت پایین باشه چون جهت حركت و جهت شتاب هر دو  همسو  میشوند پس باید +g   را قرار بدهیم  و اگر حركت جسم به سمت بالا باشد باید  مقدار  شتاب گرانش را در فرمولها –g      قرار بدهیم.  زیرا  جهت سرعت و جهت شتاب در خلاف جهت یكدیگر قرار میگیرند.

 

نكته:  اگه یه زمانی خواستید نمودار سرعت –زمان رو برای سقوط ازاد رسم كنید بدونید باید مشابه نمودار دوم سرعت زمان اون رو رسم كنید و به شكلی هم رسم میشه كه همواره مقدار شیبش برابر 9.8 یا همون عدد g  باشه  زیرا شیب این نمودار یعنی شتاب گرانشی زمین

 و نمودار شتاب – زمان اون هم باید یه خط افقی  رسم بشه كه نشون بده  شتابش با گذشت زمان تغییر نمیكنه مثل این نمودار :

نظرات() 
rencontre web gratuit
سه شنبه 26 تیر 1397 07:46 ق.ظ
site gratuit pour rencontrer des hommes rencontre web gratuit
rencontre metro parisien rencontres amities perpignan rencontre karmique c'est quoi
application pour se faire des amis dans le monde arnaque
rencontre sur facebook femme russe rencontre homme comment faire des rencontres
a 50 ans rencontre femmes centre rencontre geek nantes rencontre ephemere toulouse islam rencontre gratuit rencontre
dans le var rencontre cenon rencontre des amis site rencontre aventure gratuit rencontre homme sportif celibataire rencontre sport rencontre gratuite pour les femmes site de rencontre 18 20 ans rencontre
domont rencontres bi nouvelles rencontres de brangues rencontre le havre site rencontre facebook rencontrer la bonne personne
tous les sites de rencontre du monde rencontre gratuite rennes
rencontres cantal sites de rencontre gratuit pour homme le site
de rencontre gratuit rencontres celibataires bayonne rencontre femme russe 50 ans rencontre gratuite herault rencontre facile site rencontre versailles comment
faire de nouvelle rencontre ado rencontre sans abonnement payant site
de rencontre avec ukrainienne application rencontre entre ado rencontre thailande site de
rencontre pour bi site de rencontre parisienne rencontre les andelys site de rencontre classement site de
rencontre pour gens du voyage rencontre salope paris rencontres gratuites avis femme russe
rencontre homme rencontre coquine sur tours
rencontre insolite
دوشنبه 25 تیر 1397 11:28 ب.ظ
rencontre lyon rencontre insolite site rencontre parent solo rencontre speed
dating lyon site de rencontres pour seniors rencontre gard gratuit rencontre de femmes russes site rencontre gratuit 31 rencontres black
rencontres quimper site rencontre gratuit nc application iphone rencontre amicale rencontre coquine
vendee free rencontre russe love love rencontre comment faire des rencontres sans payer site de rencontre pour celibataires
gratuit rencontre sexuelle site rencontres gratuit avis rencontre fougeres site de rencontre non payant finder rencontre exemple description site
de rencontre femme rencontre lille site de rencontre gratuit non payant au canada
site pour rencontrer des amis ado rencontre amicale guyane
applis rencontres android site de rencontre entre homme et femme rencontres
sex rencontre plan cul paris rencontre centre des rencontres amical site de rencontre gratuit dans le 30 rencontre cougar strasbourg rencontres amities
perpignan rencontre femme mures rencontre creil agence rencontre solo lyon site rencontre ado lyon rencontre parking dinant rencontre par sms
adult rencontre quel sport pour rencontrer des femmes rencontre ariege rencontres amities
perpignan application rencontre sexe site de rencontre
avec gps site de rencontre pour homme petit rencontre 14 gratuit site de rencontre 29
plan cul avec tel
دوشنبه 25 تیر 1397 10:44 ب.ظ
plan cul le mans plan cul avec tel plan cul conde sur l'escaut
plan cul haut rhin comment se trouver un plan cul site de
rencontre gay plan cul lesbienne plan cul c est
quoi un plan cul plan cul a reims plan cul lons plan cul grosses plan cul toulon plan cul 14 paris plan cul plan cul maromme plan cul sanary sur mer plan cul lille gratuit
plan cul arcachon plan cul l'etang sale vieille pour plan cul site gay plan cul plan cul pontarlier plan cul 31
plan cul gratuit sans cb plan cul 32 comment avoir un plan cul plan cul
65 plan cul granville site gratuit de plan cul plan cul berre
l'etang plan cul nogent le rotrou plan cul poitiers
plan cul noisy le sec trouve un plan cul plan cul alfortville plan cul val
d'oise plan cul firminy plan cul 52 plan cul 69 plan cul vieux conde plan cul sarrebourg
plan cul avec mature trouver un plan cul gratuit plan cul gay lyon plan cul gueret plan cul nice gratuit plan cul carquefou plan cul sainte luce
sur loire plan cul melun plan cul rosny sous bois plan cul toulouse
sexo gay bear
دوشنبه 25 تیر 1397 09:40 ب.ظ
sexo girona sexo gay bear videos porno despedidas solteras
porno gay anime porno xxx videos porno gratis sexo
gratis porno amateur espanola vaginas porno cleopatra sexo
sexo con ninas sexo en cantabria x porno phineas y ferb porno busca porno video porno tv sexo
con mujeres gordas sexo con bolivianas porno con espanola descargar video pornografico
sexo en palma de mallorca sexo apasionado cortos sexo gay
video porno amater algeciras sexo fotos porno grany porno sexo amateur espanol gratis porno lesbians sexo portugal videos gratis
sexo lesbico peliculas largas porno videos porno casero espanol video grati de sexo porno gratis fuerte video porno amateur espanol
sexo gay blog videos sexo pilladas videos sexo amater videos porno chinas vanesa romero video porno maduras pornograficas porno para moviles sexo oral a mujeres espanola casting porno sexo gratis en girona casting espanol porno vedeos de sexo videos porno sexo brutal porno de ancianas porno de
virgenes porno maduras lesbianas chatear gratis sexo
video porno gratis violentata
یکشنبه 24 تیر 1397 11:58 ق.ظ
sesso cam video porno gratis violentata sesso in cucina film porno gratis salieri pornostar film porno gratis fare sesso
a roma donne sposate che fanno sesso filn porno
gratis sesso con ragazze vergini pornhub sesso sesso bugie e calcetto film gratis porno anale sesso a ct you porno amatoriali gratis sesso moglie
sesso casa video porno e foto gratis video porno gratis mamme porche scoperti a fare sesso annunci palermo sesso belen rodriguez sesso video sesso tra due porno dildo gratis sesso inizio gravidanza scene di sesso
nei film video sesso gratuito sesso subito gratis video gratis porno free video porno gratis svedesi belen e corona
sesso porno stupri italia strip porno gratis video sesso anale porno
gratis svedese video film porno gay gratis come praticare il sesso anale emma marrone sesso porno hard italiano racconti sesso in vacanza video porno corti gratis siti porno gratis italiano porno video amatoriale gratis xxx sesso il sesso delle tartarughe siti porno gratis in lingua italiana
pesce rosso sesso sesso con gli stivali incontri sesso civitavecchia
sesso porno cartoni sesso immagini porno fare sesso vestiti
conoce gente de tu ciudad
شنبه 23 تیر 1397 05:37 ق.ظ
contacto con mujeres en plasencia conoce gente de tu ciudad chicas buscan hombres
aplicaciones android conocer personas chicas en busca de chicos hombres que busquen mujeres
para tener hijos conocer gente en internet gratis apps conocer gente 2017 contacto mujeres
benidorm contactos sexuales con mujeres busco chica en murcia como conocer amigos de estados unidos milanuncios madrid contactos con mujeres formas de
conocer gente online conocer gente de tu zona contactos mujeres don benito anuncios de sexo en madrid chicas buscan chico para trio contactos
mujeres torrelavega anuncios de sexo gratis contactos con mujeres milanuncios
mujeres cristianas solteras de canada contactos coruna mujeres
conocer gente con camara web redes sociales para conocer
gente busco chicos gay contactos con mujeres valladolid chica
buscando sexo chica busca sexo en barcelona contactos con mujeres gratis mil anuncios de mujeres en malaga conocer gente
via chat contactos con mujeres almeria contactos mujeres para citas
chicas contactos lugo chico busca chico en el salvador evisos
contactos con mujeres en milanuncios chica soltera busca
chica busca chico valencia conocer gente en guadalajara espana contactos de mujeres whatsapp redes sociales para conocer gente en tu ciudad contactos mujeres alcobendas chico busca chico
en el salvador evisos conocer gente bisexual chica busca
sexo por telefono chica busca busco mujeres soltera anuncios de mujeres buscando pareja conocer gente joven como conocer gente por
internet
sex quotes for my girlfriend
جمعه 22 تیر 1397 09:48 ب.ظ
no sex marriage jokes sex quotes for my girlfriend saree sex porn hub
black gabrielle union sex scene teen sex gif safe sexting app
android sex dailymotion indian sex tube sex phone operator names instagram
sexiest models sex tablets name for man in pakistan sex before marriage in islam allowed raunchy porn japanese porn tube bridgette b porn how long after conception implantation pains sofia vergara sex scene free sex viedo i
had sex in the car yahoo answers essential oil for women's sex
drive best sexting lines for him bideos porn sex dating and relationships sites singapore sex
type thing acoustic tab sex induce labor study tamil aunties sex sex and violence with machspeed
soundtrack futa sex big black gay porn great sex tumblr harry potter sexuality sorting hat happy wheels porn sex
proof mascara sephora oral sex tips youtube how important is sex to a taurus man exploited college girls porn sexed up meaning robbie williams scarlett johansson sex scene sex bases deviantart sextuplets usa today black women sex latinas porn videos skyrim sex
mod wtf sex facts pinterest danny wylde porn sex before
marriage in hindu culture mixed porn premature ejaculation porn arab porn sex old man
chat med lege pa nett
جمعه 22 تیر 1397 10:23 ق.ظ
datingsider norge chat med lege pa nett kontakta äldre kvinnor hvordan mote
damer rike menn søker damer dating sider for born hvordan finne kjæreste på nett hetalia norway dating sim datingside for barn den beste nettdating gratis dating på nett
hvordan fa seg kj gratis datingsider på nett hvordan finn en kj gratis datingsider norge norway dating website
hvordan treffe eldre damer gratis dating chats dating tips for menn dating nettsteder
i norge kontakt damer mobil dating gratis voksen dating kontakt med gifte damer
dreambook dagens kontaktannonser på nett beste gratis datingsider dating uten registrering hei dagbladet dating datingsite gratis berichten sturen new dating site in norway
datingsite gratis inschrijven hei datingside kontaktannonser dating mann soker dame
med naust finn dameron norges chatroulette gratis
kontaktformular erstellen kristen dating app kontakt damer mann soker dame gratis sms fra nett uten kostnad nettdating
gratis få kontakt med äldre kvinnor nettdating gratis norway date
site hvilket datingside er best gratis kontakt med damer dating side for folk
der vil have born dating sider gratis for unge norges chat net gratis kontaktformular
quiero conocer mujeres de espana
شنبه 16 تیر 1397 01:51 ب.ظ
milanuncios contacto mujeres quiero conocer mujeres de espana mujeres solteras
buscando hombres como conocer gente nueva en las palmas chat encuentros sexuales conocer mujeres solteras
en dallas tx conocer gente en internet la mejor pagina para conocer gente 2017 contactos con mujeres zaragoza numeros de mujeres solteras de
buenos aires chica busca chico granada paginas para conocer mujeres panama
chico busca chico en lorca contactos chicas zaragoza contactos mujeres murcia mujeres solas en bahia blanca contactos mujeres santander busca chicas para trabajar contacto
con chica conocer gente de tu zona gratis contactos chicas barcelona chica
busca chico en vigo chica busca chico follar chica busca
chico fuengirola paginas gratis para conocer gente sitios para conocer mujeres conocer gente en sevilla contactos antequera mujeres contactos con mujeres ciudad real chico busca chico en santo
domingo mujeres en mil anuncios chica busca chico
en segovia contactos mujeres en plasencia conocer a mujeres cubanas chica busca
chico para sexo en barcelona contacto mujeres en santiago de compostela contactos chicas
donosti quiero conocer personas para amistad chicas contactos huelva conocer a mujeres de 40 anos chica busca
sexo sevilla chico busca chico en malaga contactos chicos
zaragoza buscar mujeres solteras estados unidos contactos mujeres en burgos
conociendo gente contactos con mujeres casadas en valencia
busco hombre para quedar embarazada mujeres solteras en malaga contactos con chicas madrid mujeres rusas solteras
sexkontakt stockholm
شنبه 16 تیر 1397 08:26 ق.ظ
roliga dejter stockholm sexkontakt stockholm singelträff nyårsafton chatt for singlar
gratis dejting rika män kvinna soker par svensk dating
sidor gay kontakt sverige världens sexigaste kvinna utan kläder hitta sexpartner flashback köpa sten malmö vanner sokes orebro
världens sexigaste kvinna utan kläder gratis chat apps iphone träffa äldre kvinnor på nätet
kopa singel nykoping singelklubben uppsala snyggaste tjejerna i varlden lander snygga tjejer utan bikini natdejting helt gratis singlar stockholm
statistik hitta ligg natet gå på dejt med mens forsta dejt stockholm dating umeå serios gratis dejtingsajt nätdejting tips frågor min kille foljer snygga tjejer pa instagram
rolig kontaktannons exempel kvinna soker par sexkontakter kontaktsidor for par man söker kvinna som vill ha barn basta dejt
appar helt gratis date sidor soker kvinna som vill ha barn dejtingprogram tv dating app sweden snygga svenska tjejer på instagram resor for singlar 50+ vackra
tjejer med slöja singlar i stockholm statistik kvinna
söker man luleå forsta dejten tips stockholm bra dejter i stockholm forsta
dejten tips aktivitet kontaktannonse på nett kvinnor som soker sex singel på nätet senior
dating sverige chat gratis ios
poze porno gratis
شنبه 16 تیر 1397 03:48 ق.ظ
porno gratis zia nipote poze porno gratis annunci di sesso pisa tube porno gratis incontri sesso chieti porno
parlato in italiano gratis persone che fanno sesso con animali porno mobile italiano sesso dal
vivo porno scambisti italiano sesso nel bagno della scuola sesso a brescia
gratis fare sesso con pornostar scene di sesso spinto
sesso orale pompino fa sesso con sua madre porno gratis italiano amatoriale porno espanol
gratis faze porno gratis italiano amatoriale porn schiave del sesso porno foto di sesso esplicito gratis dansk
porno video porno gratis tettone mature sesso gratis on line video
sesso tra gay il secondo sesso un porno gratis sesso vero gratis sesso puttane differenza tra fare l amore e fare sesso xxx.porno film gratis video trio sesso sesso gratis gay viterbo sesso sesso
di mini film porno gratis porno gratis italiano video donne che fanno sesso tra loro annunci coppie per sesso
film americani sesso sesso san bonifacio casalinghe sesso amatoriale vero sesso lesbo donne anziane sesso incontri sesso rc
sesso anale forzato sesso in bus come fare sesso
a tre film porno gratis italiani completi sesso grande fratello
sex 4 u
جمعه 15 تیر 1397 10:33 ب.ظ
web tv sex sex 4 u torture sexe femme film sex drive vieille salope porno papy sexe nepal sex sexe double video voyeur porno sex arabi couple sexe webcam string
sexe defloration porno gratuit porno gay arab sex sites histoir de sexe video porno hard sex 1er casting porno asiatique sexe sex
cam porno photo de sexe d homme iranian porno sex
lesbien cam to sexe filem porno image position sex annonce sexe marseille
sexe rabbit porno rouquine sex sperme videos sexe hd sexe cam masturbation sexe porno homosexuel video porno
gore site porno teen webcam gratuit sexe sexe en groupe amateur game of thrones all sex scenes porno
italin deepthroat porno alyssa milano sex tape film porno coreen video porno teens sexe f porn sex xxx film
porno japonai sexe homme epile addiction porno porno teen blonde
porno gay latino
videos sexo extremo
چهارشنبه 13 تیر 1397 03:19 ق.ظ
el griego sexo videos sexo extremo sexo gey
videos porno gratis asiaticas actriz porno pelirroja masajes con sexo en madrid
cine porno japones sexo homosexual porno hentay mi face porno
videochat de sexo sexo hd espanol porno espanom
gay porno sex actores pornos espanoles porno ancianas comic porno naruto
porno gay hd gratis foro sexo asturias videos porno de nacho vidal porno de famosas espanolas wasap
porno sexo santiago porno sex arab sexo manga porno espanol trios comics
porno 3d sexo en la pareja porno videos caseros documental de sexo sexo con virgenes xxx porno casero porno
espanol en la playa sexo con maduros ver videos porno espanol sexo en el parque imagenes porno amateur sexo en nueva york pelicula completa en espanol porno abuelas y nietos bisex
porno sexo en nueva york actrices analisis sangre sexo bebe
sexo lorca ranking actrices porno espanolas sexo chat porno noir sexo en el medico videos pornograficos para mujeres pasteleras sexo gratis peliculas
porno grtis videos pornos clasicos
danske lommeknive
سه شنبه 29 خرداد 1397 11:20 ب.ظ
І have read a feѡ gooɗ stuff һere. Ꭰefinitely price bookmareking for
revisіting. I suгprise how so muсh еffort you place too make ɑny
such fantastic informɑtіve ѡebsitе.
кредит 24 часа в сутки на карту
جمعه 21 اردیبهشت 1397 04:51 ب.ظ
кредиты без отказа на карту
кредит на кредитную карту онлайн
срочно
кредит круглосуточно без звонков
деньги в долг на карту срочно онлайн
кредит на карту без звонков и отказа
срочно нужны деньги на карту
круглосуточный займ
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:12 ب.ظ

Reliable forum posts. With thanks.
cialis daily new zealand generic cialis pro cialis 5mg prix price cialis best achat cialis en europe cialis great britain generic for cialis enter site 20 mg cialis cost prices on cialis 10 mg cialis online
Viagra lowest price
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 01:59 ق.ظ

Thanks a lot, Helpful information.
buy generic viagra online cheap sildenafil without prescription uk how do you buy viagra buy viagra jelly i want to buy viagra online generic viagra buy online cheap viagra with prescription pfizer viagra viagra on prescription online viagra cheap
Buy generic cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:48 ق.ظ

Regards. Quite a lot of knowledge.

cialis tadalafil achat cialis en suisse cialis uk acheter du cialis a geneve cialis en mexico precio acquistare cialis internet only best offers 100mg cialis recommended site cialis kanada we recommend cheapest cialis viagra cialis levitra
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:59 ق.ظ

You actually suggested this exceptionally well.
only best offers cialis use cialis uk prix cialis once a da safe site to buy cialis online american pharmacy cialis prezzo cialis a buon mercato rezeptfrei cialis apotheke generic cialis tadalafil bulk cialis cialis online napol
stds testing
شنبه 13 آبان 1396 04:44 ب.ظ
هورا، این چیزی است که من به دنبال آن بودم، چه اطلاعاتی دارد!

اینجا را در این وبلاگ بگذارید، با تشکر از مدیر این صفحه وب.
How much does it cost for leg lengthening?
سه شنبه 17 مرداد 1396 05:18 ق.ظ
When some one searches for his necessary thing, therefore he/she wishes to be available that in detail,
thus that thing is maintained over here.
How do you grow?
شنبه 14 مرداد 1396 06:37 ب.ظ
Now I am going to do my breakfast, when having my breakfast coming yet again to read more news.
Roberta
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:04 ب.ظ
This post is worth everyone's attention. When can I find out more?
How do you prevent Achilles tendonitis?
شنبه 7 مرداد 1396 03:12 ب.ظ
With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?
My site has a lot of completely unique content I've either authored
myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.

Do you know any techniques to help prevent
content from being stolen? I'd really appreciate it.
std clinics near me
پنجشنبه 25 خرداد 1396 07:36 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب ابتدا آیا واقعا کار بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما موفق به من مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی که.

من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در منطق و
یک ممکن است را خوب به پر همه کسانی معافیت.

در این رویداد شما که می توانید
انجام من را بدون شک بود تحت تاثیر قرار داد.
Keira
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:30 ب.ظ
It's in reality a nice and helpful piece of info.
I'm glad that you simply shared this useful information with us.
Please keep us informed like this. Thank you for sharing.
Zachary
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:37 ق.ظ
It's impressive that you are getting ideas from this article as well as from our argument made at
this place.
Lashawn
جمعه 22 اردیبهشت 1396 08:41 ق.ظ
Truly no matter if someone doesn't understand afterward
its up to other users that they will assist, so here it happens.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 08:24 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and
I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like
you helped me.
علی
دوشنبه 11 مرداد 1395 05:03 ب.ظ
سچم آزوا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :