تبلیغات
110 - حافظ

110

چهارشنبه 21 مهر 1389

حافظ

نویسنده: علی طولابی   

حافظ شیرازی

 

زندگینامه

شمس‌الدین محمد ملقب به خواجه حافظ شیرازی و مشهور به لسان‌الغیب از مشهورترین شعرای تاریخ ایران و از تابناك ترین ستارگان آسمان علم و ادب ایران زمین است كه تا نام ایران زنده و پابرجاست نام وی نیز جاودانه خواهد بود. با وجود شهرت والای این شاعر گرانمایه در خصوص دوران زندگی حافظ به‌ویژه زمان تولد او اطلاعات دقیقی در دست نیست، ولی به حكم شواهد و قرائن ظاهراً شیخ در حدود سال 726-727 ه.ق در شهر شیراز كه به آن صمیمانه عشق می ورزیده به دنیا آمده است. اطلاعات چندانی از خانواده و اجداد خواجه حافظ در دست نیست. ظاهراً پدرش بهاءالدین نام داشته و در دوره سلطنت اتابكان سلغری فارس از اصفهان به شیراز مهاجرت كرده است. مادر شمس الدین زنی كازرونی بوده است و خانه ایشان در دروازه كازرون شیراز واقع بود. شمس الدین در دوران كودكی یتیم می شود و برای امرار معاش یك چندی در نانوایی به خمیرگیری می پردازد. با تمام مشكلات به‌دلیل علاقه وافری كه به علم آموزی داشت به مكتب روی آورد و پس از سپری نمودن علوم و معلومات معمول زمان خویش به محضر علما و فضلای زادگاهش شتافت. بیست سال بیشتر نداشت كه به یكی از مشاهیر علم و ادب دیار خود بدل گشت. وی از جمله شاعرانی است كه در ایام حیات خود شهرت یافت. حافظ علاوه بر اندوخته های علمی و ادبی خود قرآن را به 14 روایت از حفظ داشت و با صدای خوش می خواند. از این رو تخلص حافظ را برای خویش برگزید. نخستین جامع دیوان حافظ محمد گلندام است و بنابر تصریح این دوست و هم‌درس خواجه، حافظ به جمع آوری غزل‌های خویش رغبتی نشان نمی داد. از این رو بعد از وفات او محمد گلندام غزل‌های وی را براساس حروف الفبا دسته‌بندی و جمع آوری كرد. حافظ به سال 729 ه. ق در شیراز وفات یافت. آرامگاه حافظ در باغ زیبایی در شیراز واقع شده است كه به حافظیه معروف است و قبله اهل دل گشته.

دوره‌‌‌ای كه حافظ در آن می زیست و تأثیر آن بر شعرش

حافظ هنرمندی هدفمند بود، پس از تاریخ زمانه اش جدا نیست. دوره زندگی این شاعر در عصر فترت دوره ایلخانی و تیمور است، یعنی كشمكش و آشوب بزرگ مغول و تیمور. شیراز در این دوران كانون هنر ایران بود و به سبب هوشیاری یكی از اتابكان فارس، با دادن خراج هنگفت از گزند حمله مغول در امان ماند و پناهگاه هنرمندان و اندیشمندان شد. با وجود این عصر حافظ، دوران سقوط ارزش‌هاست. عصر جنگ‌های داخلی و تزویرهای خانگی. او هرگز شعر خود را دستمایه ارتزاق قرار نداد، حتی زمانی‌كه مورد توجه حاكمان و فرمانروایان فارس شد و به دربار ابواسحاق اینجو و شاه شجاع مظفری راه یافت.اما دوران حكومت سختگیرانه امیرمبارز الدین محمد كه با تعصب و خشونت همراه بود كام زندگی او را تلخ می ساخت. شاعر آزرده حال بیشترین غزل‌های آبدار خود را در مبارزه با ریاكاری‌، عوامفریبی با لحنی نیشدار و گزنده، تلویحاً خطاب به همین امیر ریاكار مظفری سروده و با كنایه و تمسخر او را محتسب خوانده است. لحن حافظ گزند و تلخ و توأم با نیشخند و كنایه آمیز است و هم در آن مایه ای از خیرخواهی و اصلاح طلبی دیده می شود. گویی حافظ پس از سیف فرغانی و ابن یمین با رندی و هوشیاری و فرزانگی خویش شیوه مبارزه تازه ای با نابسامانی‌ها و بداخلاقی‌های جامعه برگزیده است كه به مانند یك سبك شاعری او تازگی دارد. غزل‌های پیش از حافظ یا عاشقانه است (سعدی) یا عارفانه (مولانا). حافظ راه میانه ای از تلفیق و تركیب عشق و عرفان را برگزید و به شیوه ای نو دست یافت كه هرگز به این زیبایی و كمال نبوده است. كار زیبای دیگر حافظ تلفیق دو فرهنگ ایران و اسلام است و حافظ بی شك مانند فردوسی در عرصه سخن و فرهنگ ایران پهلوانی بی همتاست كه وقتی قرار بوده است بسراید مضمونی بهتر و لازم تر از حماسه انسان عصر خود نیافته و همان را با صداقتی بی مانند در عرصه شعر خویش  به نمایش گذاشته است.

رند در كلام حافظ كیست؟

رند از ساخته های اساطیری حافظ است، چون پیر مغان ، دیر مغان و جام جم. رند از یك سو «انسان كامل» را از عرفان می گیرد و از سوی دیگر رند به معنای قدیمی اش كه شخص لاابالی یك لا قبای آسمان جل و در عین حال آزاده و گردنكش است و در برابر ارزش‌های تحمیلی و دروغین طغیان می كند. انگیزه دیگرش میل به آفریدن شخصیتی است در برابر زاهد كه نقطه مقابل زاهد باشد و در تحلیل آخر به صورت خویش یعنی حافظ می پردازد و همه آرزوهای خود را كه می خواهد آزاده و بی قید و وارسته و ملامتی باشد، در شخصیت ملامتی و قلندروار او باز می آفریند. حافظ از آنجا كه می خواهد اهل تساهل و توكل، اهل ظرافت و زیبایی‌های زندگی، اهل نیاز  و شكسته دلی در برابر خداوند و از همه مهمتر اهل عشق باشد رند را هم با همین صفات می سازد. رند او همچون خود او نظر باز و نكته گو و بیزار از زهد و ریا و منكر خودنمایی های  دروغین نام و ننگ و صلاح و تقوای مصلحتی و جاه و مقام بی اعتبار دنیوی است و در جامه رند و رندی شخصیتی می سازد  ضد تكلف و تقشف، ضد ریو و ریا و سراپا امیدوار و پاكباز و عشق اندیش و جسوراندیش نه زبون اندیش، رند كلمه پربار و شگرفی است كه در سایر فرهنگ‌ها و زبان‌های قدیم و جدید جهان معادل ندارد و تا پیش از حافظ و بلكه در زمان او هم معنای نامطلوب و منفی داشته و متأسفانه با سعی حافظ امروزه نیز در معنای اولیه خود یعنی برابر با سفله و اراذل و اوباش به كار می رود. رند و رندی در حدود هشتاد بار در دیوان حافظ به كار رفته است.

چرا به دیوان حافظ تفأل می‌زنند

هر هنر راستینی‌، عمق دارد و چند وجهی و پذیرای تعبیر و تفسیرهای چندگانه است. مانند لبخند مجسمه مشهور بودا و لبخند ژوكوند. در قدیم به دیوان حافظ «لسان الغیب» لقب داده بودند كه بعدها این صفت از شعر به شاعر رسید و به خود او اطلاق گردید. داستان‌های مدون یا نامدون از راست درآمدن و موافق نیت افتادن‌های غزل یا بیتی از غزلش به هنگام فال گرفتن هست؟ چرا مولانا یا سعدی یا سلمان غزل‌هایشان در اوج نیست و با آنها فال نگرفته اند؟ حافظ نه دارای كشف و كرامات است و نه حتی مدعی آنها، ولی نفس صادقی داشته است. غیب گو  و غیب دان نبوده ولی به ژرفی و گستردگی زندگی كرده. گوشه های پنهان مانده را كه كمتر كسی توانسته زندگی كند زیسته و اندیشه كرده و به شعر درآورده. از این رو شعر او آیینه‌دار طلعت و طبیعت یك قوم است و زندگینامه جمعی ماست. از این رو عاشق و غریب و اسیر و دردمند، مهجور و آرزومند، مشتاق و منتظر و گبر و ترسا،‌مومن و آزاداندیش و عارف و عامی و مست و هوشیار همه نقش خویشتن را در آیینه صافی شعر او باز می یابند.  شعر او تأویل پذیر است. باده های او را هم به انگوری بودن،‌ می توان تفسیر كرد و هم عرفانی. برخی شعرهای او عرفانی نیست، مثل «ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد» كه در شأن شاه شجاع است یا غزل «روز هجران و شب فرقت یار آخر شد» عرفانی می نماید، ولی مربوط به روی كار آمدن شاه شیخ ابواسحاق است. طنزهای او را كه سر به مقدساتی چون تسبیح و طیلسان (=ردا، جامه بلند و گشاد) و خرقه و سجاده و نماز و روزه و مسجد و خانقاه و مشایخ شهر و امام شهر می گذارد و هم می توان به عقیده‌مندی عمیق او به اصل شریعت و طریقت حمل كرد و هم به بی اعتقادی یا سست عقیدگی او و نیز بین عشق زمینی و عشق آسمانی او فرق خاصی نیست. در اصل شاید بتوان گفت شعر او برای انسان عارف و دانا اوج لذت و ترقی پله های معرفت است و برای انسان جاهل و غافل، غرق شدن در گرداب جهل و گمراهی است. پس اگر حافظ از خودش یعنی ایمان خودش شك داشت این همه جرأت نداشت كه با تسبیح و دلق و سجاده و كار و بار معاد و بهشت و نعیم اخروی و مشایخ شهر و منبر و محراب و مسجد سر به سر بگذارد، ولی اگر فقط جرأت داشت و ایمان نداشت باب پسند خاطر مومنان راستین قرار نمی گرفت.

شیوه‌های فال حافظ گرفتن

1-  گروهی قبل از تفأل به دیوان حافظ شیرازی وضو می‌گیرند و بعد از خواندن حمد و سوره و ذكر سه صلوات برای گرفتن فال نیت كرده و دیوان را باز می كنند.

2-  گروهی نیز قبل از گشودن چنین می‌گویند:

ای حافظ شیرازی

بر من نظر اندازی

من طالب یك فالم

تو كاشف هر رازی

قسم به شاخه نباتت

قسم به قرآنی كه در سینه داری

این فال مرا بگشا

 

منابع:

1-   تاریخ ادبیات ایران؛ تألیف دكتر ذبیح الله صفا، تلخیص از محمد ترابی، ج دوم، تهران، فردوس 1378

2- دیوان غزلیات حافظ، به كوشش خلیل خطیب رهبر، تهران، صفیعلی شاه1372

3-حافظ نامه، بهاءالدین خرمشاهی، تهران، شركت انتشارات علمی و فرهنگی، 1375

4- تاریخ ادبیات فارسی، سال دوم و سوم نظام جدید آموزش متوسطه، مولف محمد جفریاحقی، تهران، شركت افست 1377

نظرات() 
clumsy ninja hack
یکشنبه 6 اسفند 1396 01:23 ق.ظ
به نظر شما چطوری به من اطلاع بدید که میزبانی
شرکتی که شما از آن استفاده می کنید؟ من وبلاگ خود را در 3 مرورگر مختلف بارگذاری کرده ام و باید بگویم که این وبلاگ بارها خیلی سریع تر و بیشتر می شود.
آیا شما می توانید ارائه دهنده میزبانی وب خوب را با قیمت مناسب پیشنهاد دهید؟

خیلی ممنونم
Free Nintendo
جمعه 24 آذر 1396 05:35 ب.ظ
هی این اولین نظر من است، بنابراین من فقط می خواستم فریاد بزنم و بگویم که واقعا از طریق مقاله های شما لذت می برم.

آیا می توانید سایر وبلاگ ها / وب سایت ها / انجمن های دیگر را پیشنهاد کنید
با موضوعات مشابه برخورد کنید؟ خیلی ممنون!
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:58 ب.ظ
پست نوشتن نیز یک هیجان است، اگر شما بعد از اینکه شما می توانید در غیر این صورت آن را بنویسید
پیچیده است برای نوشتن
gainfulglut32.jimdo.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 08:57 ق.ظ
You could certainly see your skills within the article you write.
The arena hopes for even more passionate writers like
you who aren't afraid to say how they believe. At all times
go after your heart.
Foot Pain
شنبه 14 مرداد 1396 04:58 ق.ظ
Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess
I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I too am an aspiring blog blogger but I'm still
new to the whole thing. Do you have any tips for beginner
blog writers? I'd certainly appreciate it.
Sergio
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:24 ب.ظ
I like the valuable information you provide in your articles.
I'll bookmark your blog and check again here regularly.
I'm quite certain I will learn plenty of new stuff right here!
Good luck for the next!
Alexandria
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:01 ق.ظ
you are really a good webmaster. The website loading velocity
is incredible. It kind of feels that you're doing any unique trick.
Moreover, The contents are masterwork. you've done a
fantastic process on this matter!
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 03:24 ب.ظ
Hey there! I realize this is kind of off-topic
but I needed to ask. Does running a well-established website like yours take
a lot of work? I'm completely new to operating a blog
but I do write in my journal every day. I'd like to start a
blog so I can easily share my personal experience and feelings online.
Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring bloggers.
Thankyou!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :